BLOG ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν.

ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΤΑΖ ΣΤΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ !


ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΤΑΖ

ΣΤΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ !

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ που άπτονται του ΚΑΜΠΟΤΑΖ

Πειραιάς 12 Μαΐου 2010

Προς την
Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
κα Λούκα Κατσέλη
Κοινοποίηση: Επιτροπή Θαλάσσιου Τουρισμού ΥΠΟΙΑΝ

ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Επιτροπή, η οποία συστήθηκε με την αρ. πρωτ. 53/23.04.2010 Απόφαση της Υπουργού ΥΠΟΙΑΝ, αφού διαβουλεύθηκε με Φορείς της Ναυτιλίας, της Ναυτεργασίας και του Τουρισμού (συνημμένο Ι), υποβάλλει το ακόλουθο πόρισμά της.

Α. Διαπιστώσεις


1. Βάσει των διατάξεων του αριθ. 3577/92 Κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 1992 “εφαρμογή της αρχής ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές στο εσωτερικό των κρατών μελών (θαλάσσιες ενδομεταφορές καμποτάζ) (L.364/7.12.1992), του Π.Δ. 344/2003 και του άρθρου 165 του ΚΔΝΔ δεν υφίσταται καμποτάζ για πλοία με κοινοτική σημαία.

2. Καμποτάζ για πλοία τρίτων χωρών εφαρμόζεται μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών χώρων μόνο από την Ελλάδα. Παρά το επί δεκαετίες προστατευτικό καθεστώς για τα υπό ελληνική σημαία κρουαζιερόπλοια, ελληνικός στόλος στην ουσία σήμερα στον χώρο της κρουαζιέρας δεν υφίσταται. Ακόμα και τα κίνητρα υπέρ των υπό ελληνική σημαία πλοίων, του άρθρου 24 του Ν. 3469/04.11.2005 (ΦΕΚ 273/2005) δεν εφαρμόσθηκαν, έχοντας σήμερα προκαλέσει σοβαρό νομικό και οικονομικό θέμα μεταξύ του ΝΑΤ και των εταιριών. Οι εγκριτικές πράξεις για τον προσδιορισμό της οργανικής σύνθεσης των ελλήνων ναυτικών των πλοίων αυτών απέχουν με τη σύμφωνη γνώμη των οικείων ναυτεργατικών ενώσεων εκείνων του Π.Δ. 177/1974.

3. Όλοι οι φορείς της τουριστικής και ναυτιλιακής βιομηχανίας με τους οποίους η Επιτροπή διαβουλεύθηκε, συντάχθηκαν με διαφορετικά επιχειρήματα και εκτιμήσεις, υπέρ της άμεσης άρσης του καμποτάζ. Η Επιτροπή δεν είχε λόγω χρονικού περιορισμού τη δυνατότητα να ελέγξει τα κατατεθέντα σ΄ αυτήν οικονομικά στοιχεία, τα οποία πάντως από όλους έστω και με αποκλίσεις, θεωρούνται σημαντικά. Βάσει της μελέτης του ΝΕΕ, αυτά εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 1,1 δις ευρώ ετησίως. Αντιθέτως οι εκπρόσωποι της ναυτεργασίας (ΠΝΟ) εξέφρασαν διαφορετική άποψη.

4. Η Επιτροπή, αφού κατέγραψε τα δεδομένα βάσει των κατευθύνσεων της Κυβέρνησης, συζήτησε κατά τις διαβουλεύσεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις άρσης του καμποτάζ, έτσι ώστε και ο τουρισμός να ενδυναμωθεί και οι απασχολούμενοι στη ναυτιλία να μην υποστούν σοβαρές συνέπειες, όπως κατά την άποψή τους ισχυρίζονται.

5. Η Επιτροπή κατέγραψε επίσης τα ακόλουθα δεδομένα:

5.1 Το 83% της παγκόσμιας κρουαζιέρας ελέγχεται σήμερα από 5 μεγάλες αλυσίδες εταιριών παροχής υπηρεσιών στο χώρο της κρουαζιέρας. Σε όλες σχεδόν, ένα σημαντικό μέρος του στόλου τους είναι νηολογημένο υπό σημαίες μη κοινοτικών χωρών.

5.2 Σύμφωνα με όλες τις ειδικές προβλέψεις τα επόμενα δύο χρόνια η κρουαζιέρα με προορισμό τη Μεσόγειο, θα αποτελέσει παγκοσμίως την πρώτη επιλογή, ξεπερνώντας την επί μισό αιώνα κυριαρχία της κρουαζιέρας προορισμού Καραϊβικής.

5.3 Στο βιβλίο παραγγελιών πλοίων 2010-2012 καταγράφεται η ναυπήγηση 26 νέων κρουαζιερόπλοιων μεγάλου μεγέθους, τα οποία αναμένεται να εξυπηρετήσουν κυρίως την κρουαζιέρα προορισμού της Μεσογείου.

5.4 Η σύγχρονη κρουαζιέρα καλύπτει χιλιάδες θέσεις εργασίας στην ξηρά (γραφεία) και στα πλοία.

5.5 Το ξενοδοχειακό προσωπικό γενικών καθηκόντων επί των κρουαζιεροπλοίων, έχει πλέον ποικίλες ειδικεύσεις, οι οποίες περισσότερο προσιδιάζουν στο ξενοδοχειακό προσωπικό ξηράς.

Το ξενοδοχειακό προσωπικό αποτελεί το 70% του συνολικού προσωπικού ενός κρουαζιερόπλοιου.

5.6 Στο ναυτιλιακό χώρο δεν υπήρξε ποτέ ενιαίος οργανισμός για την εκπαίδευση, επιμόρφωση, αντιμετώπιση της ανεργίας και προνοιακών θεμάτων, όπως συμβαίνει με τα επαγγέλματα της ξηράς. Ένας οργανισμός, ο οποίος μεταξύ άλλων θα προωθεί στις μεγάλες εταιρίες εξειδικευμένο ναυτικό προσωπικό, θα ήταν εξαιρετικά σημαντικό γεγονός για τη ναυτεργασία και τα μακροχρόνια συμφέροντα της ναυτιλίας.

5.7 Το σύστημα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένων στα κρουαζιερόπλοια, το οποίο καθιερώθηκε το 2005 και ουδέποτε εφαρμόσθηκε, είναι ανάγκη να αναδιαμορφωθεί συνεχιζόμενο, καθιστώντας οικονομικά πιο ανταγωνιστικό τον Έλληνα ναυτικό.

5.8 Τα προβλεφθέντα από το 2003 συστήματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης ναυτικών, ξενοδοχειακού προσωπικού ουδέποτε επίσης εφαρμόσθηκαν. Διαπιστώνεται σοβαρό έλλειμμα, ιδιαίτερα στο ξενοδοχειακό προσωπικό, του οποίου προοπτικά οι δεξιότητες απαξιώνονται.

5.9 Δεν υπάρχει ειδικό καθεστώς κινήτρων για πλοία ηλικίας μέχρι 20 ετών, όπως συμβαίνει σε άλλα νηολόγια.

5.10 Πλην του Πειραιά, απαιτείται άμεσος εκσυγχρονισμός υποδομών και στα υπόλοιπα σημαντικά τουριστικά λιμάνια της χώρας. Απαιτείται αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στα λιμάνια.

5.11 Η επικράτηση της ελληνικής ναυτιλίας οφείλεται κυρίως στη ναυτική παράδοση και τη δυνατότητα εξεύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού (ναυτικών), το οποίο ιστορικά κατέχει θετική φήμη στην παγκόσμια ναυτιλία.

5.12 Ο κλάδος της κρουαζιέρας αναπτύσσεται ταχύτερα από τον κλάδο του γενικού τουρισμού, ιδιαίτερα δε η ευρωπαϊκή κρουαζιέρα, της οποίας ο ετήσιος ρυθμός τα τελευταία χρόνια αγγίζει το 12%.

5.13 Μεταξύ των Μεσογειακών χωρών η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη θέση σε επισκεψιμότητα.

5.14 Στην Ελλάδα λόγω του καμποτάζ το 2008 αποεπιβιβάσθηκε μόνο το 6,5% των επιβατών κρουαζιέρας, ενώ στην Ιταλία το 40%.

5.15 Από το σύνολο των άμεσων δαπανών κρουαζιέρας (2008) η Ιταλία εισέπραξε το 30,4% ενώ η Ελλάδα μόνο 3,3%.

5.16 Για τα προσεχή χρόνια θα πρέπει να αναμένεται αύξηση των επιβατών κρουαζιέρας, τόσο από τις αναδυόμενες αγορές της Ανατολικής Ευρώπης, όσο και από ορισμένες χώρες της Άπω Ανατολής.

5.17 Ανεξαρτήτως του τρόπου υπολογισμού πρέπει να θεωρηθεί ότι από το homeporting των κρουαζιεροπλοίων προκύπτουν οφέλη, τόσο για τα λιμάνια, όσο και για τις τοπικές οικονομίες.

5.18 Η αύξηση δραστηριότητας transit και homeporting δημιουργεί επενδύσεις σε υποδομές με συμμετοχή και των μεγάλων ομίλων κρουαζιέρας.

5.19 Το homeporting θα οδηγήσει σε επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και ανάπτυξη της χειμερινής κρουαζιέρας.

5.20 Από τη συμμετοχή και αύξηση των δρομολογίων κρουαζιέρας θα προκύψει σημαντική διαφημιστική προβολή της Ελλάδος με δαπάνες των εταιριών.

5.21 Για την άρση του καμποτάζ σε κρουαζιερόπλοια νηολογημένα σε μη κοινοτικές σημαίες, θα πρέπει να γίνει σαφές από την πολιτεία, ότι όλες οι αναγνωρισμένες συνθήκες ασφάλειας και εργασίας, τις οποίες έχει συνάψει η χώρα μας (Ε.Ε., ΙΜΟ, ΙLO κλπ) θα πρέπει να γίνονται σεβαστές από όλες τις εταιρίες, οι οποίες θα επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν ως homeporting ελληνικό λιμάνι.

5.22 Θα πρέπει να γίνει σαφές, ότι για λόγους προστασίας του πλοίου, των επιβατών και του πληρώματός του, προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και του φυσικού κάλλους των ελληνικών νησιών του Αρχιπελάγους θα πρέπει να εφαρμόζονται όλες οι διεθνείς συνθήκες και οι κανόνες του Paris MOU.

5.23 Οι πλοιοκτήτριες εταιρίες, εφόσον χρησιμοποιούν ως homeporting ελληνικό λιμάνι, θα πρέπει μεταξύ των μελών του πληρώματος των πλοίων και του προσωπικού των γραφείων τους να χρησιμοποιούν και Έλληνες ναυτικούς και υπαλλήλους, εφόσον διαθέτουν τα απαιτούμενα ανταγωνιστικά προσόντα.

5.24 Οι πλοιοκτήτριες εταιρίες, σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις του ΙΜΟ για την ασφάλεια επιβατών, πλοίου και πληρωμάτων θα πρέπει να επιδιώκουν την ομογενοποίηση του πληρώματος με αποφυγή ναυτολόγησης πολλές φορές ναυτικών από δεκάδες χώρες.

Β.- Προτάσεις

1. Η πλειοψηφία των φορέων, οι οποίοι συμμετείχαν στη διαβούλευση συμφωνούν με την άρση του καμποτάζ για κρουαζιερόπλοια, τα οποία φέρουν μη κοινοτικές σημαίες. Η άρση του καμποτάζ μπορεί να γίνει με Π.Δ. κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 165 ΚΔΝΔ (Ν.Δ. 187/1973), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Οι όροι υπό τους οποίους θα πρέπει να γίνει η άρση του καμποτάζ είναι οι ακόλουθοι:

2.1 Το πλοίο να εκτελεί πλόες διαρκείας μεγαλύτερης των 72 ωρών, προσεγγίζοντας τουλάχιστον εντός Ελλάδας 3 λιμάνια με ελάχιστη παραμονή στο καθένα 6 ωρών και τον ίδιο αφετήριο – τερματικό λιμένα.

2.2 Το πλήρωμά του θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο σε ασφαλιστικό φορέα επιλογής του εργαζομένου, αναλόγως της εθνικότητάς του, καθώς και σε διεθνή Ρ & Ι Clubs και Ασφαλιστικές Εταιρίες.

3. Για την προώθηση της απασχόλησης ελλήνων ναυτικών, την κάλυψη τυχόν συνθηκών ανεργίας και την κατοχύρωση των πιστοποιημένων προσόντων τους προτείνεται η άμεση ίδρυση Οργανισμού Απασχόλησης Εμπορικού Ναυτικού (ΟΑΕΝ), στον οποίο να συγχωνευθούν: (α) το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ), ΝΠΔΔ, (β) ο Ειδικός Λογαριασμός Εμπορικού Ναυτικού (ΕΛΟΕΝ), ΝΠΔΔ (γ) η Ποσειδών Α.Ε., εταιρία του δημοσίου. Στόχος του ΟΑΕΝ θα είναι η Κατάρτιση, Επιμόρφωση και Εκπαίδευση των ναυτικών (πλην αξιωματικών γέφυρας και μηχανής), η δωρεάν διαμεσολάβηση για εξεύρεση εργασίας ελλήνων ναυτικών σε πλοία και ναυτιλιακές εταιρίες, η παροχή οικογενειακών και προνοιακών επιδομάτων και η επιδότηση της ανεργίας κατά τα πρότυπα του ΟΑΕΔ. Στο νόμο ίδρυσης του ΟΑΕΝ θα καθορισθούν μαζί με τους λοιπούς πόρους και πόροι, οι οποίοι θα προέρχονται και από τη δραστηριότητα της κρουαζιέρας σε σχέση με το homeporting.

4. Νομική προσαρμογή του άρθρου 24 του Ν.3409/2005 (ΦΕΚ τ.Α. Φ.273/04.11.2005), ώστε οι προβλέψεις του να είναι ισχυρές για τα υπό ελληνική σημαία κρουαζιερόπλοια.

5. Διερεύνηση μέτρων για την αύξηση της απασχόλησης ελλήνων ναυτικών σε κρουαζιερόπλοια με κοινοτική και μη σημαία όπως π.χ. κάλυψη από τον υπό ίδρυση ΟΑΕΝ των ασφαλιστικών εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΝΑΤ ελλήνων ναυτικών, οι οποίοι ναυτολογούνται σε κρουαζιερόπλοια με κοινοτική και μη κοινοτική σημαία ανάλογα με τον αριθμό των απασχολουμένων ελλήνων ναυτικών σε αυτά.

Ο Πρόεδρος


Γιώργος Ανωμερίτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κικίλιας Ηλίας
Ζησιμόπουλος Άγγελος
Ροΐδης Γιώργος
Μπουμπόπουλος Γεώργιος
Χονδρονάσιος Αθανάσιος
Μαρούλης Αυγουστίνος
Βορλόου Αντώνης

___________________________________

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ BLOG ΠΕΙΡΑΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

http://peiratikoreportaz.blogspot.com/2010/05/blog-post_1683.html

______________________________________

ΣΧΟΛΙΟ

Τι είναι αυτό το καμποτάζ;

Είναι το δικαίωμα εκμετάλλευσης των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών από πλοία ελληνικής σημαίας και ελληνικής πλοιοκτησίας. Και επομένως η εφαρμογή σε αυτά τα πλοία των κανονισμών που ισχύουν στο κράτος μας για την εργασία στη θάλασσα. Πχ κανονισμοί για ύψος μισθού και για υποχρεωτική παρουσία σε συγκεκριμένο ποσοστό ελλήνων ναυτικών.

Αν το καμποτάζ καταργηθεί, πάνε περίπατο τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Χιλιάδες ναυτεργάτες θα μείνουν άνεργοι και όσοι θα καταφέρουν να προσληφθούν θα αμοίβονται με μισθούς πολύ χαμηλότερους από τους σημερινούς.

Έτσι στην εφημερίδα Ναυτεργατική δημοσιεύτηκε πρόσφατα (Απρίλης 2010) άρθρο με τίτλο

"Κίνδυνος - Θάνατος η άρση του Cabotage"

Τίτλος που οφείλεται σε χαρακτηρισμό για το όλο θέμα του καμποτάζ από τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ. Τα δύο αυτά σωματεία λέγουν πως η πλήρης άρση του καμποτάζ στα πλοία κρουαζιέρας στοχεύει στην ενίσχυση της κερδοφορίας του εφοπλιστικού κεφαλαίου και θα επιφέρει ανελέητο χτύπημα στο σύνολο των εργασιακών δικαιωμάτων των ναυτεργατών όλων των ειδικοτήτων.

Στην ανακοίνωσή τους η ΠΕΜΕΝ και ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ αναφέρονται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εξηγούν πως από τη δική της πολιτική ξεκινάν όλα αυτά τα προβλήματα στις πλάτες των εργαζομένων, με κυρίαρχο σύνθημα πως τα εργατικά δικαιώματα είναι βαρίδια στην ανταγωνιστικότητα. Όλα λοιπόν γίνονται για την περιλάλητη ανταγωνιστικότητα και την ίδια ώρα ο παράγοντας άνθρωπος μπαίνει σε δεύτερη μοίρα.

Στην Ναυτεργατική επίσης διαβάζουμε ότι εδώ και βδομάδες, συγκεκριμένα στις 21 Απριλίου 2010, ο πρωθυπουργός εξήγγειλε την άρση του cabotage. Άρα το πόρισμα της επιτροπής τώρα απλά εναρμονίζεται με τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες...

Τονίζει μάλιστα η Ναυτεργατική ότι ο πρωθυπουργός προκειμένου να χρυσώσει το χάπι των δυσμενών επιπτώσεων στους ναυτεργάτες από την άρση του cabotage, έκανε λόγο για επιδοτούμενες θέσεις εργασίας των ναυτεργατών. Γνωρίζουμε όμως όλοι πια ότι τα οικονομικά περιθώρια του κράτους μας είναι τέτοια που η επιδότηση θέσεων εργασίας θα είναι ανέφικτη.

Με το ίδιο πάντως επιχείρημα, γράφει η Ναυτεργατική, ο πρώην υπουργός Ναυτιλίας, κ. Κεφαλογιάννης (της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας) απάλλαξε τους εφοπλιστές κρουαζιέρας το 2006 από τις εισφορές τους προς το ΝΑΤ και το ίδιο έκανε το 2007 επιδοτώντας τις εισφορές την Ποντοπόρο Ναυτιλία.

Και παραθέτουμε αυτολεξεί από τη Ναυτεργατική τον επίλογο του άρθρου:

"Τότε το (συλλογικό όργανο των εφοπλιστών) Ναυτιλιακό Επιμελητήριο είχε προτείνει και έγινε δεκτό από τα 15 δις δολάρια που εισρέουν σαν ναυτιλιακό συνάλλαγμα να διατίθεται το 1,5 δις δολάρια για το ΝΑΤ και τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία και λογαριασμούς και να απαλλαγούν οι εφοπλιστές από τις εισφορές προς το ΝΑΤ και από τα κατώτερα πληρώματα.

Το αποτέλεσμα το ξέρουμε. Τα πληρώματα αφανίσθηκαν και το ΝΑΤ παραμένει ελλειμματικό και ακάλυπτο. Τα ίδια επιχειρήματα αναμασά σήμερα και ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ διαβάζοντας το σκονάκι των εφοπλιστών.

Επομένως οι ναυτεργάτες έχουν υποχρέωση να οργανώσουν, να κλιμακώσουν τους αγώνες τους, όμως η υπόθεση δεν αφορά μόνο αυτούς. Είναι μία ακόμα σκληρή αναμέτρηση με τα μονοπώλια και τους πολιτικούς τους εκπροσώπους που αφορά συνολικά την εργατική τάξη και τις λαϊκές δυνάμεις και αναδεικνύει το μεγάλο της καθήκον. Τη διεκδίκηση και κατάκτηση της λαϊκής εξουσίας, οικονομίας, για ναυτιλία ενταγμένη στον κρατικό - κοινωνικό τομέα μεταφορών, που θα αφορά αποκλειστικά και μόνο τη λαϊκή ευημερία."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Welcome onboard! Αφήστε μας το μήνυμά σας και θα προσπαθήσουμε να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό. Εκτός αν αλλού αρμενίζουμε... Οπότε κουράγιο μέχρι να καταπλεύσουμε και πάλι στο λιμάνι...

ΔΩΣΤΕ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ!

ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΑΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝ:


ΤΕΡΜΑ ΠΙΑ ΣΤΟΝ ΕΜΠΑΙΓΜΟ!

ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΩΡΑ!


ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΑΕΝ

Η ώρα σε όλο τον κόσμο

Οικολογικό Περισκόπιο

10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010: ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗΟ ΟΡΚΟΣ


ΕΜΕΙΣ ΤΟΝ ΚΡΑΤΗΣΑΜΕ...


ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΤΟΝ ΖΗΤΗΣΑΝ;


Στα μάτια σας, μας είπαν, βλέπουμε το μέλλον της Ναυτιλίας. (Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, κ. Φικιώρης)

Μα το δικό μας μέλλον αποδείχτηκε κόλαση.

Τώρα τα ίδια τάζουν στα νέα κορίτσια για να τα πείσουν να πάνε στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Αυτές δε θα χρειαστεί να περιμένουν για να ανακαλύψουν την ίδια κόλαση της ανεργίας. Από το πρώτο εξάμηνο σπουδών, αναζητώντας καράβι για πρακτική άσκηση, βρίσκονται αντιμέτωπες με τις κλειστές πόρτες των εταιρειών. Δεκάδες νέες καπετάνισσες κινδυνεύουν να χάσουν το επόμενο εξάμηνο της σχολής γιατί ο Ιούλιος μπήκε και καράβι δε βρήκαν. Πολλές ακόμη αναγκάστηκαν ήδη να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους για τον ίδιο λόγο. Μα κανενός υπευθύνου δεν ιδρώνει το αυτί.

Αντίθετα μας ζητούν να σκεφτούμε το κρουαζιερόπλοιο Ζενίθ και τα διαφυγόντα κέρδη για τον τουρισμό. Την ώρα που οι ναυτεργάτες, γυναίκες και άντρες, βρίσκονται στο απόλυτο ναδίρ. Και απαιτούν να μην απεργούμε, να μην αγωνιζόμαστε για το δίκιο μας. Είμαστε υποχρεωμένες να μην υπακούσουμε. Το δις εξαμαρτείν δεν αρμόζει ούτε στις γυναίκες. Και ειδικά σε καπετάνισσες.

Ορκιστήκαμε για καπετάνισσες. Όχι για νέες Ιφιγένειες. Και αυτόν τον όρκο θα τιμήσουμε. Καπετάνισσες στη θάλασσα και καπετάνισσες στη ζωή. Με το κεφάλι ψηλά απαιτούμε να τηρηθούν οι υποσχέσεις που μας δόθηκαν. Και να ληφθούν μέτρα ώστε να μη σβήσει ο θεσμός τριάντα χρόνων. Το μέλλον της ναυτιλίας ανήκει και σε μας. Όχι γιατί μας το έταξε ένας υπουργός μα γιατί έχουμε κι εμείς προσφέρει τον ιδρώτα μας για την ελληνική ναυτιλία.

Τώρα όμως με την άρση του καμποτάζ και τον αφανισμό των ελλήνων ναυτεργατών που θα σημάνει, το ΝΑΤ κινδυνεύει να χρεωκοπήσει. Πώς θα πληρωθούν οι συντάξεις σε όσους ναυτεργάτες τόσα χρόνια έδιναν τις εισφορές τους;

Γι' αυτό στον αγώνα κατά της άρσης του καμποτάζ είμαστε όλοι ενωμένοι. Άντρες και γυναίκες. Παλιές και νέες καπετάνισσες. Και είναι ο αγώνας αυτός αγώνας επιβίωσης.

Μη μας ζητάτε λοιπόν να σκεφτούμε το Ζενίθ. Γιατί αυτός που βρίσκεται στο ναδίρ δεν έχει πια τίποτε άλλο να χάσει αν αγωνιστεί. Εκτός από τις αλυσίδες του.

Βίρα λοιπόν τις άγκυρες! Κι ας σπάσουν και οι καδένες. Για το μέλλον που ονειρευτήκαμε και δικαιούμαστε μετά από τριάντα χρόνια να ζήσουμε. Την καταξίωση του θεσμού της ελληνίδας καπετάνισσας.

Έτσι τιμούμε εμείς την επέτειο των τριάντα χρόνων από την αποφοίτηση. Με αγώνες!

Εκεί, στον Πειραιά, στο λιμάνι. Που η ακηδία όλων μας ξεμπάρκαρε.

Είναι η ώρα να μας ξαναβρούν μπροστά τους. Και η ώρα να σταματήσουν να ξεγελάν κι άλλες αθώες κοπέλες με κούφιες υποσχέσεις. Η ώρα να βγει ο θεσμός από την κόλαση.

Τριάντα χρόνια μετά ξέρουμε καλά γιατί μας άνοιξαν την πόρτα της ναυτιλίας. Χωρίς καν να το ζητήσουμε εμείς. Τώρα νομίζουν πως έχουν το δικαίωμα να την ξανακλείσουν. Ωραία λοιπόν. Στις δικές τους κλειστές πόρτες απαντάμε με κλειστά λιμάνια. Δίκαιο δεν είναι;

Ή όλοι μαζί στο ζενίθ ή όλοι μαζί στο ναδίρ. Δεν μπορεί η μεν ελληνόκτητη ναυτιλία να είναι πρώτη στον κόσμο και να ανθοφορεί και οι έλληνες ναυτεργάτες να πετιούνται στον καιάδα. 85.000 έλληνες ναυτικοί το 1980, λιγότεροι από 20.000 σήμερα. Μιλάνε οι αριθμοί. Κόντρα στους αριθμούς για τα διαφυγόντα κέρδη από το Ζενίθ και το κάθε Ζενίθ. Και στο κάτω κάτω ΠΑΝΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ.

Απαιτούμε λοιπόν από την Πολιτεία να θέσει στο ζενίθ της τον άνθρωπο. Ζητάμε να πάρει πίσω την άρση του καμποτάζ και να θεσμοθετήσει μέτρα στήριξης τόσο των ελλήνων ναυτεργατών όσο και της γυναίκας ναυτεργάτριας.

Ζητάμε πολλά; Όχι! Ζητάμε μόνο να τιμήσουν τα τριάντα χρόνια που χωρίς καμία στήριξη καταφέραμε να κρατήσουμε ζωντανό το θεσμό της ελληνίδας καπετάνισσας. Και που παρά τις αντιξοότητες έχουμε σήμερα να καμαρώνουμε αρκετές συναδέλφισσες σε βαθμό υποπλοιάρχου αλλά και πρώτου πλοιάρχου.

Αποδείξαμε πως μπορούμε να σταθούμε ισάξια με τους άντρες συναδέλφους στις γέφυρες των πλοίων. Και δεν ανεχόμαστε άλλο πια ούτε διακρίσεις εξαιτίας του φύλου μας ούτε και άλλη εκμετάλλευση των γυναικών ναυτικών με στόχο να χτυπηθεί συνολικά το ναυτεργατικό κίνημα. Σας είπαμε, ξέρουμε γιατί μας ανοίξατε την πόρτα. Δε μας κάνατε χάρη.

Μας βάλατε στα καράβια για τον ίδιο λόγο που τώρα βάζετε τους αλλοδαπούς. Χωρίς να νοιάζεστε αν θα τα καταφέρουμε επαγγελματικά. Μας θέλατε το πολύ πολύ για ανθυποπλοιάρχους. Δεν περιμένατε πως θα καταφέρουμε κάτι καλύτερο. Επιδιώκατε να δημιουργήσετε ζευγάρια ναυτικών. Να μένουμε περισσότερο στο πλοίο, να δεχόμαστε μικρότερους μισθούς για να μας ναυτολογήσετε μαζί. Κι όταν τα σχέδιά σας βγήκαν όλα πλάνα, βιαστήκατε να μας κλείσετε την πόρτα. Προτιμώντας τους αλλοδαπούς.

Ε, σας λέμε ότι και αυτό το σχέδιο πλάνη θα βγει. Θα φροντίσουν οι ναυτεργάτες γι' αυτό. Κι εμείς θα σταθούμε δίπλα τους. Δίπλα στο ταξικό ναυτεργατικό κίνημα. Γιατί αυτό και μόνο μας στήριξε αταλάντευτα τριάντα τόσα χρόνια. Αν μη τι άλλο χρωστάμε τώρα να ανταποδώσουμε.

Γιατί αχάριστες οι ελληνίδες καπετάνισσες δεν είναι. Και το ξέρετε. Όπως αγαπήσαμε τα καράβια σας όταν μας δώσατε την ευκαιρία να εργαστούμε , και υπερβάλαμε εαυτούς για να σταθούμε αντάξιες, ίδια τώρα τιμούμε τα τριάντα χρόνια της παρουσίας μας υποστηρίζοντας ολόψυχα τον αγώνα των ναυτεργατών.

Στο κάτω κάτω δε μας αφήσατε άλλο δρόμο. Ο αγώνας των ναυτεργατών είναι η μόνη μας ελπίδα να μη σβήσει ο κλάδος μας. Και να μην πάνε στράφι τριάντα χρόνια προσπάθειας και θυσίας.