BLOG ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν.

ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΟ ΚΕΣΕΝ

Αυτές τις ημέρες εγκαλούμεθα να δώσουμε εξηγήσεις γιατί ως γυναίκες ναυτικοί θίξαμε αφενός τα 80άρια που σκάνε οι συνάδελφοι για να πάρουν το κάθε χαρτί τους (πχ το TANKER SAFETY) και αφετέρου μιλήσαμε για αδιαφάνεια στην οικονομική διαχείριση.

Ως προς τα 80άρια δημοσιεύουμε από το σάιτ του υπουργείου το κάτωθι:

https://www.yen.gr/documents/20182/49127/%CE%A7%CE%9F%CE%A1%CE%97%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97+%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5+TANKER+SAFETY+_BASIC_.pdf/e6ebd8f4-9756-48d8-8384-3ab43b2d9ebdΚαι ελπίζουμε να ξέρουν μαθηματικά δημοτικού οι κύριοι που μας εγκαλούν σε απολογία.

Όσο για την αδιαφάνεια, ελπίζουμε να ξέρουν ανάγνωση και να διαβάσουν αυτά που καταγγέλλουν και οι μετεκπαιδευόμενοι μηχανικοί στο ΚΕΣΕΝ:


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι μετεκπαιδευόμενοι Μηχανικοί στο ΚΕΣΕΝ πραγματοποίησαν στις 9 Μάη τη Γενική Συνέλευση, αναδεικνύοντας τα προβλήματα που διατηρούνται και είναι αποτέλεσμα της αντιλαϊκής πολιτικής που περιλαμβάνει και την διαρκή υποχρηματοδότηση της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης και των αδιαφανών διαδικασιών και χρήσεων των κονδυλίων του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης υποβάθμισης, που προκαλεί η αντιλαϊκή πολιτική με αποτέλεσμα να βρίσκουν έδαφος τα τρωκτικά της ιδιωτικής εκπαίδευσης και παραπαιδείας.

Είναι χαρακτηριστικό οι αδιαφανείς διαδικασίες στις χρήσεις κονδυλίων που συνεχίζονται στο Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευση, όπου έχει να γίνει ισολογισμός από το 2003.
Με την διατήρηση και εφαρμογή του Π.Δ 103/2014 που καθορίζει μόνο 14 θέσεις εργασίας για μόνιμους εκπαιδευτικούς σε ΚΕΣΕΝ και στη σχολή Σωστικών στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών να είναι ωρομίσθιοι (11 σε σύνολο 16) με πενιχρούς μισθούς όπως και οι ναυτοδιδάσκαλοι που είναι υπό εξαφάνιση και με τον ν.4504/2017 (άρθρο 137, παρ.4αα) μπαίνουν πρόσθετα εμπόδια προβλέποντας «πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής» βάζοντας διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των Μηχανικών.

Συνεχίζεται η απαξίωση και η μη χρήση των εργαστηριακών υποδομών, που αντί να εκσυγχρονιστούν και να συμβάλουν στην μετεκπαίδευση, έχουν μετατραπεί σε αίθουσες θεωρητικής διδασκαλίας.
Με βάση τα αποτελέσματα των εξεταστικών περιόδων και τον αυξημένο αριθμό αποτυχόντων βρίσκει έδαφος η παραπαιδεία των ιδιωτικών φροντιστηρίων, ενώ διευρύνεται η χρήση των φωτοτυπημένων σημειώσεων που επιβαρύνουν οικονομικά τους μετεκπαιδευόμενους.

Παραμένει το πρόβλημα με το περιορισμό των μαθημάτων σε εμβόλιμες εξεταστικές, που για να συμμετέχεις με το νέο κανονισμό πρέπει να έχεις ολοκληρώσει όλους τους κύκλους μαθημάτων και με βάση το ωρολογιακό πρόγραμμα δεν πραγματοποιούνται σε όλους τους κύκλους εμβόλιμες εξεταστικές.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και ζητάει την άμεση συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας για επίλυση των οξυμμένων προβλημάτων μας.

Διεκδικούμε:

1. Αλλαγή του Κανονισμού Σπουδών του ΚΕΣΕΝ και του συστήματος αξιολόγησης και απουσιών των μετεκπαιδευόμενων, όπως απουσίες που γίνονται για υπηρεσιακούς λόγους πχ. ΥΝΜ, ΑΝΥΕ κ.ά

2. Άμεση φοίτηση όλων των συναδέλφων με τη δημιουργία νέων τμημάτων μέχρι 25 άτομα και η Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων υπηρεσιακά να ενημερώνει το ΚΕΣΕΝ για τα αποτελέσματα των εξετάσεων των συναδέλφων από την ΑΝΥΕ όπως και η αιτιολόγηση με νομολογία τυχόν απόρριψης.

3.Αναβάθμιση της Μετεκπαίδευσης με αλλαγή της διδασκόμενης ύλης και την πραγματοποίηση σεμιναρίων που να ανταποκρίνονται στις σημερινές απαιτήσεις της τεχνολογίας, αύξηση των εργαστηριακών ωρών με παράλληλη μείωση των θεωρητικών ωρών και αλλαγή του τρόπου των εξετάσεων.

4. Κατάργηση του ορίου μαθημάτων στις εμβόλιμες εξεταστικές περιόδους. Διεξαγωγή εμβόλιμης εξεταστικής αμέσως μετά την ολοκλήρωση του κύκλου του Καλοκαιριού. Κατάργηση της πενταετίας που χρειάζεται για την ολοκλήρωση των κύκλων.

5. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας να μεριμνήσουν για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας Ναυτικών Μητρώων στην κατάθεση και έκδοση των πιστοποιητικών από τους συναδέλφους.

6. Εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της βιβλιογραφίας με την δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων. Ανοικτή στην πρόσβαση για όλους τους ενδιαφερόμενους και τα αποτελέσματα των εξετάσεων να αναρτιούνται ηλεκτρονικά.

7. Συγγραφή εγκεκριμένων σημειώσεων για κάθε μάθημα των κύκλων Μηχανικών Α’ και Β΄ Τάξεως (βάση της καθορισμένης βιβλιογραφίας του νέου προγράμματος σπουδών).

8. Κατάργηση του Προεδρικού Διατάγματος 103/2014 και λοιπών υπουργικών αποφάσεων που καθορίζουν ελάχιστες μόνιμες θέσεις εργασίας. Πρόσληψη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού βάση των πραγματικών αναγκών με προτεραιότητα σε μηχανικούς Ε.Ν.

9. Να επανέλθει η καταβολή του επιδόματος όπως γινόταν από το ΚΕΣΕΝ, με την ολοκλήρωση του κάθε κύκλου.

10. Αύξηση του επιδόματος Μετεκπαίδευσης στο 80% του βασικού μισθού του αντίστοιχου διπλώματος

11. Αποκλειστικά Ενιαία Δημόσια και Δωρεάν Ναυτική Εκπαίδευση και Μετεκπαίδευση ενταγμένη στο Υπουργείο Παιδείας, Ισοτιμία των διπλωμάτων μας με τα αντίστοιχα της στεριάς.

12. Αποστρατικοποίηση των ΑΕΝ και του ΚΕΣΕΝ.

13. Κατάργηση του Π.Δ 141/2014 και των νόμων 3153/2003, 3450/2006 (ΝΕΚΕ) για την ιδιωτικοποίηση της Ναυτικής Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης.

14. Να ασφαλίζονται στο ΝΑΤ όλοι οι Μετεκπαιδευόμενοι στο ΚΕΣΕΝ και οι εισφορές να καλύπτονται από το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ).

15. Δωρεάν στέγαση των μετεκπαιδευόμενων από την επαρχία στην Εστία Ναυτικών και επίδομα στέγασης για όσους δεν μπορεί να καλύψει.

16. Μειωμένα εισιτήρια μετακίνησης στον μόνιμο τόπο διαμονής των Μετεκπαιδευόμενων σε όλα τα μέσα μεταφοράς.

17. Άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και υλικών για την καθαριότητα του κτιρίου του ΚΕΣΕΝ και απολύμανσή του.

18. Έλεγχο των οικονομικών του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ) και των κεφαλαίων του ΝΑΤ.

19. Έλεγχο των κονδυλίων του εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς ΕΣΠΑ 2007 – 2013 ποσά που δόθηκαν και που δαπανήθηκαν.

20. Κατάργηση του νόμου 4150/2013 για την «Ανασυγκρότηση του ΥΝΑ», της Υπουργικής Απόφασης (3522.2/08/2013) «Κανονισμός για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας 2006, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας».

21. Κάλυψη των ελλειμμάτων του ΝΑΤ από τον κρατικό προϋπολογισμό, που δημιουργούνται από την «μαύρη» ανασφάλιστη εργασία, σύμφωνα με την πρόταση της ΠΕΜΕΝ να ναυτολογούνται στα πλοία που ανήκουν στο ν.27/1975 όλοι οι ναυτεργάτες μέσω ΓΕΝΕ με Συλλογική Σύμβαση και Κοινωνική Ασφάλιση, κατάργηση των χαριστικών πράξεων και επιδοτήσεων των εφοπλιστών και την είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών προς το ΝΑΤ.

22. Να σταματήσει η λεηλασία της ακίνητης περιουσίας του ΝΑΤ. Να αξιοποιηθεί η ακίνητη περιουσία του ΝΑΤ και των άλλων κεφαλαίων που εποπτεύονται από το ΝΑΤ σύμφωνα με τις προτάσεις της ΠΕΜΕΝ.

23. Να καταργηθεί η υπουργική απόφαση που αναγνωρίζει τα πιστοποιητικά από χώρες όπως Φιλιππίνες, Ινδονησία, Ουκρανία, Πολωνία, Ινδία, Λιθουανία και άλλες.

24. Να δημιουργηθούν τμήματα ανανέωσης σωστικών/πυροσβεστικών μέσων για τους μετεκπαιδευόμενους των ΚΕΣΕΝ.

25. Κατάργηση της άδικης/υψηλής φορολογίας των ναυτεργατών.

26.Πληροφόρηση των μετεκπαιδευόμενων για τον τρόπο ανανέωσης των πιστοποιητικών ναυτικής ικανότητας.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΣΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ


ΠΗΓΗ ΑΡΘΡΟΥ
ΔΕΝ ΑΝΤΕΞΑΝ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΒΓΑΛΑΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ!

Αναδημοσίευση από την ομάδα ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ στο face book

https://web.facebook.com/groups/113164568727547/permalink/1778392808871373/?comment_id=1778537028856951&notif_id=1526078728816922&notif_t=group_comment&ref=notif

ΔΕΝ ΑΝΤΕΞΑΝ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΒΓΑΛΑΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ! ΚΟΙΝΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ! ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΝΤΑ;;; ΗΘΕΛΑ ΝΑ 'ΞΕΡΑ ΤΙ ΜΥΑΛΑ ΚΡΑΤΑΝΕ!

Εν τω μεταξύ κάποιοι δε δίστασαν να καταφύγουν ακόμη και σε παραβίαση απόρρητου αλληλογραφίας και δημοσιοποίηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων μπρος στη λύσσα που τους έπιασε με την ανακοίνωσή μας. Κανείς δε βρέθηκε να τους συμβουλέψει ότι πρόκειται για πολύ σοβαρά αδικήματα;

Από τη μεριά μας φροντίσαμε να πάρουμε τηλέφωνο και να ζητήσουμε να μας υποδείξουν σε ποιο σημείο του διαδικτύου βρήκαν αναρτημένη ανακοίνωση των Γυναικών Ναυτικών με τα στοιχεία που επικαλούνται. Και συγκεκριμένα το όνομα συναδέλφισσας που διδάσκει στο ΚΕΣΕΝ και τη σπέκουλα πως το κίνημα των ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ πρόσκειται σε συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα. Κούνια που τους κούναγε! Εμάς εδώ και 40 χρόνια κανένα κόμμα δεν μπόρεσε να μας καπελώσει. Κι ας ανήκουμε η καθεμιά μας σε κόμμα. Στο θέμα του κινήματός μας τα κομματικά βαρίδια δεν έχουν καμία θέση.

Να το πούμε και αλλιώς; Πάνω απ' όλα είναι οι συναδέλφισσές μας και μετά το όποιο κόμμα είμαστε μέλη του. Όπως αρχή μας είναι το όλες για μία και μία για όλες. Ένας αληθινός συνδικαλισμός που δε χρειάζεται σφραγίδες πρωτοδικείου, αρκεί η δυνατή μας θέληση να παλεύουμε για τις Ελληνίδες Ναυτικούς αλλά και γενικότερα για όλες τις Γυναίκες που εργάζονται σε καράβια. Ή εργάστηκαν στο παρελθόν. Ή τώρα ετοιμάζονται να πάνε στη θάλασσα.

Από σήμερα η ανακοίνωσή μας είναι αναρτημένη και εκτός face book, στο ιστολόγιο ΚΑΠΕΤΑΝΙΣΣΕΣ. Και σε όποιον αρέσει. Οι άλλοι ας πάρουν να διαβάσουν το Σύνταγμα αυτής της χώρας. Δημοκρατία έχουμε. Και ο καθένας δικαιούται να λέει ελεύθερα τη γνώμη του και να τη δημοσιεύει επίσης. Όπως είναι και αναφαίρετο δικαίωμα μας να συνερχόμαστε και να συνεδριάζουμε για όποιο θέμα μας απασχολεί.

http://kapetanisses.blogspot.gr/2018/05/blog-post.html


φωτογραφία αρχείου

Από τον καιρό που οι πρώτες Ελληνίδες έγιναν δεκτές στις δημόσιες σχολές Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδας. Σε διάλειμμα από το σεμινάριο Σωστικών στον Ασπρόπυργο. Διακρίνονται και τα τρία μέλη του προεδρείου του "παράνομου" σπουδαστικού συλλόγου που είχαμε ιδρύσει. Σε μια εποχή που ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ απαγόρευε ακόμη και την ομαδική υποβολή αιτήματος...  Εμείς από τότε τολμήσαμε να σηκώσουμε κεφάλι και δεν το σκύψαμε ακόμη και όταν ο Διοικητής απειλούσε να μας κόψει τα πόδια. Μόλις 19 χρονών κοριτσάκια. Κι ας μας μείωσε σε όλες όσες συμμετείχαμε στο σύλλογο τη διαγωγή λόγω συνδικαλιστικής δράσης! 

Τώρα θα φοβηθούμε; Που η κυβέρνηση δηλώνει αριστερή κι εμείς φτάνουμε τα 60;  Θα μου πεις βέβαια ότι στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις. Και θα σου πω ότι αφελείς δεν είμαστε αλλά περιμένουμε πρώτα τις αντιδράσεις του Υπουργού στην Καταγγελία που του έστειλαν. Ειδικά για το θέμα της παραβίασης του απορρήτου επιστολής. Και τη δημοσιοποίηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Και μάλιστα εντός του χώρου εργασίας. Και χρησιμοποιώντας το υλικό επιστολής για καταγγελία προς τον Υπουργό!!!   Δεν είναι αστεία αυτά τα πράγματα. Και δεν τιμούν κανένα, κύριε Υπουργέ! 

ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(Σάββατο, 5 Μάη, Πειραιάς)

Στη συνάντησή μας συζητήθηκαν αναλυτικά τα προβλήματα της ναυτικής εκπαίδευσης και ειδικά αυτά που αφορούν την αναχρονιστική και αντιδημοκρατική λειτουργία του ΚΕΣΕΝ. Οι στόχοι μας είναι ξεκάθαροι:

1. Άμεσος εκδημοκρατισμός των σχολών με απομάκρυνση των λιμενικών από τη διοίκηση.

2. Ανωτατοποίηση και ταυτόχρονη ένταξη στο υπουργείο παιδείας.

Θίχτηκαν επίσης προβλήματα που αφορούν:

- Τον αντιδημοκρατικό κανονισμό σπουδών

- Το θλιβερό χάλι των βιβλίων που όχι μόνο είναι αναχρονιστικά αλλά και περνάνε από σπουδαστή σε σπουδαστή και έχουν καταντήσει κουρέλια

- Τα προγράμματα σπουδών που απέχουν παρασάγγας από τις ανάγκες κατάρτισης των σημερινών αξιωματικών εμπορικής ναυτιλίας, αποτέλεσμα να τρέχουν σε ιδιωτικά κέντρα οι σπουδαστές για να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους και πληρώνοντας βέβαια αρμυρά το κάθε σεμινάριο

- Τη διδασκαλία των αγγλικών από καθηγητές με Proficiency !!! Λες και το ΚΕΣΕΝ είναι συνοικιακό φροντιστήριο ξένων γλωσσών.

- Διδασκαλία ναυλοσυμφώνων από τους ως άνω καθηγητές αγγλικών χωρίς πρόσθετη ειδίκευσή τους σε ναυτιλιακά ζητήματα!

- Συρρίκνωση της διδασκαλίας των ιατρικών θεμάτων από 36 ώρες σε 24, ανυπαρξία υποδομής για τη διδασκαλία τους

- Τους Ναυτοδασκάλους που έχουν χρόνια να μπαρκάρουν και επομένως αγνοούν τις εξελίξεις στα σύγχρονα πλοία ενώ και η όποια εμπειρία τους δεν είναι η κατάλληλη για να διδάξουν σε στελέχη της εμπορικής ναυτιλίας. (πχ έχουν πτυχίο Α' πλοιάρχου αλλά δεν έχουν πλοιαρχεύσει σε μεγάλα πλοία) Ελλιπέστατη και η εκπαίδευσή τους στην εκπαίδευση ενηλίκων.

- Την αδιαφάνεια στην οικονομική διαχείριση και τα 80άρια που σκάνε οι σπουδαστές για κάθε χαρτί που θα πάρουν

- Το κόψιμο του σπουδαστικού επιδόματος ακόμη και αν για λόγους υγείας χρειαστεί να απουσιάσεις

- Την ανυπαρξία αδιάβλητου τρόπου πρόσληψης καθηγητών (όλα κανονίζονται από τριμελή επιτροπή εντός ΚΕΣΕΝ, δηλαδή Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει)

-Τη στενή ανάμειξη των συνδικαλιστών των καθηγητών στη διοίκηση της σχολής με ό,τι δυσάρεστο συνεπάγεται μια τέτοια κατάσταση αφού για να περιφρουρήσουν τα ατομικά τους συμφέροντα εμποδίζουν την ουσιαστική αναβάθμιση των σχολών φοβούμενοι ότι θα χάσουν την καρέκλα τους.

- Την αναγκαιότητα αξιολόγησης με αδιάβλητο τρόπο εκ μέρους των σπουδαστών (πχ μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας για να μην μπορεί κανείς να μαγειρεύει τα αποτελέσματα)

- Το κλίμα μηνύσεων και αναφορών! Που συμβαίνει ανάμεσα στο προσωπικό αλλά έχει δυσάρεστες προεκτάσεις και στους σπουδαστές.

- Μια κατάσταση πνιγηρή που φτάνει στο σημείο να ζητάνε από τους σπουδαστές να σημειώνουν στις κόλες εξετάσεων αν πήγαν κατά τη διάρκεια ενός τρίωρου διαγωνίσματος στην τουαλέτα και πόσες φορές! Ή την ανάρτηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων σε κοινή θέα με αποτέλεσμα να τα φωτογραφίζει ο οιοσδήποτε και να μπορεί να τα στείλει σε εταιρείες.

Κυρίως όμως μας απασχόλησε ο κίνδυνος από όλα τα παραπάνω για πλήρη αποσάθρωση της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης και για επέκταση της ιδιωτικοποίησής της καθώς και για επέκταση της λειτουργίας παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στη χώρα μας. (Όπως της Βάρνας μέσω του New York College). Ήδη στο χώρο των ναυτικών υπάρχει τρομακτική απαξίωση του συστήματος ναυτικής εκπαίδευσης και όλοι κάνουν λόγο για καταστάσεις που ουδόλως τιμούν μια αριστερή κυβέρνηση.

Το ερώτημα όμως είναι αν τα ξέρει όλα αυτά η κυβέρνηση. Ή το χαλασμένο τηλέφωνο εμποδίζει να φτάσουν τα παράπονα εκεί που πρέπει.

Οι γυναίκες ναυτικοί είναι αποφασισμένες να ακουστεί η φωνή τους. Απευθυνόμενες σε βουλευτές όλων των κομμάτων. Όπως επίσης σε ναυτεργατικά σωματεία και οποιονδήποτε άλλον φορέα μπορεί να τις βοηθήσει.

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί ταυτόχρονα και πρόσκληση για όποιον θέλει να συναντηθεί με εκπροσώπους των Γυναικών Ναυτικών και να ακούσει τις απόψεις τους. Για τη ναυτική εκπαίδευση και γενικότερα.

Επίσης περιμένουμε τη συμμετοχή και τη συμβολή στο διάλογο όλων των γυναικών ναυτικών. Κάθε ηλικίας, ειδικότητας, βαθμού. Και κυρίως πέρα από κομματικές γραμμές. Πιστές στην αρχή μας όλες για μία και μία για όλες!


φωτογραφία αρχείου
από την εποχή που σπουδάζαμε στο κτίριο του  ΚΕΣΕΝ
ζητώντας τα ίδια που ζητάμε και 40 χρόνια μετά:

1. Άμεσο εκδημοκρατισμό των σχολών με απομάκρυνση των λιμενικών από τη διοίκηση.

2. Ανωτατοποίηση και ταυτόχρονη ένταξη στο υπουργείο παιδείας.

Τόσα χρόνια λέγαμε πως φταίει η δεξιά. Μετά το ΠΑΣΟΚ. 

Τώρα;;; Τι φταίει τώρα;;; ΔΩΣΤΕ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ!

ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΑΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝ:


ΤΕΡΜΑ ΠΙΑ ΣΤΟΝ ΕΜΠΑΙΓΜΟ!

ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΩΡΑ!


ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΑΕΝ

Οικολογικό Περισκόπιο

10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010: ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗΟ ΟΡΚΟΣ


ΕΜΕΙΣ ΤΟΝ ΚΡΑΤΗΣΑΜΕ...


ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΤΟΝ ΖΗΤΗΣΑΝ;


Στα μάτια σας, μας είπαν, βλέπουμε το μέλλον της Ναυτιλίας. (Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, κ. Φικιώρης)

Μα το δικό μας μέλλον αποδείχτηκε κόλαση.

Τώρα τα ίδια τάζουν στα νέα κορίτσια για να τα πείσουν να πάνε στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Αυτές δε θα χρειαστεί να περιμένουν για να ανακαλύψουν την ίδια κόλαση της ανεργίας. Από το πρώτο εξάμηνο σπουδών, αναζητώντας καράβι για πρακτική άσκηση, βρίσκονται αντιμέτωπες με τις κλειστές πόρτες των εταιρειών. Δεκάδες νέες καπετάνισσες κινδυνεύουν να χάσουν το επόμενο εξάμηνο της σχολής γιατί ο Ιούλιος μπήκε και καράβι δε βρήκαν. Πολλές ακόμη αναγκάστηκαν ήδη να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους για τον ίδιο λόγο. Μα κανενός υπευθύνου δεν ιδρώνει το αυτί.

Αντίθετα μας ζητούν να σκεφτούμε το κρουαζιερόπλοιο Ζενίθ και τα διαφυγόντα κέρδη για τον τουρισμό. Την ώρα που οι ναυτεργάτες, γυναίκες και άντρες, βρίσκονται στο απόλυτο ναδίρ. Και απαιτούν να μην απεργούμε, να μην αγωνιζόμαστε για το δίκιο μας. Είμαστε υποχρεωμένες να μην υπακούσουμε. Το δις εξαμαρτείν δεν αρμόζει ούτε στις γυναίκες. Και ειδικά σε καπετάνισσες.

Ορκιστήκαμε για καπετάνισσες. Όχι για νέες Ιφιγένειες. Και αυτόν τον όρκο θα τιμήσουμε. Καπετάνισσες στη θάλασσα και καπετάνισσες στη ζωή. Με το κεφάλι ψηλά απαιτούμε να τηρηθούν οι υποσχέσεις που μας δόθηκαν. Και να ληφθούν μέτρα ώστε να μη σβήσει ο θεσμός τριάντα χρόνων. Το μέλλον της ναυτιλίας ανήκει και σε μας. Όχι γιατί μας το έταξε ένας υπουργός μα γιατί έχουμε κι εμείς προσφέρει τον ιδρώτα μας για την ελληνική ναυτιλία.

Τώρα όμως με την άρση του καμποτάζ και τον αφανισμό των ελλήνων ναυτεργατών που θα σημάνει, το ΝΑΤ κινδυνεύει να χρεωκοπήσει. Πώς θα πληρωθούν οι συντάξεις σε όσους ναυτεργάτες τόσα χρόνια έδιναν τις εισφορές τους;

Γι' αυτό στον αγώνα κατά της άρσης του καμποτάζ είμαστε όλοι ενωμένοι. Άντρες και γυναίκες. Παλιές και νέες καπετάνισσες. Και είναι ο αγώνας αυτός αγώνας επιβίωσης.

Μη μας ζητάτε λοιπόν να σκεφτούμε το Ζενίθ. Γιατί αυτός που βρίσκεται στο ναδίρ δεν έχει πια τίποτε άλλο να χάσει αν αγωνιστεί. Εκτός από τις αλυσίδες του.

Βίρα λοιπόν τις άγκυρες! Κι ας σπάσουν και οι καδένες. Για το μέλλον που ονειρευτήκαμε και δικαιούμαστε μετά από τριάντα χρόνια να ζήσουμε. Την καταξίωση του θεσμού της ελληνίδας καπετάνισσας.

Έτσι τιμούμε εμείς την επέτειο των τριάντα χρόνων από την αποφοίτηση. Με αγώνες!

Εκεί, στον Πειραιά, στο λιμάνι. Που η ακηδία όλων μας ξεμπάρκαρε.

Είναι η ώρα να μας ξαναβρούν μπροστά τους. Και η ώρα να σταματήσουν να ξεγελάν κι άλλες αθώες κοπέλες με κούφιες υποσχέσεις. Η ώρα να βγει ο θεσμός από την κόλαση.

Τριάντα χρόνια μετά ξέρουμε καλά γιατί μας άνοιξαν την πόρτα της ναυτιλίας. Χωρίς καν να το ζητήσουμε εμείς. Τώρα νομίζουν πως έχουν το δικαίωμα να την ξανακλείσουν. Ωραία λοιπόν. Στις δικές τους κλειστές πόρτες απαντάμε με κλειστά λιμάνια. Δίκαιο δεν είναι;

Ή όλοι μαζί στο ζενίθ ή όλοι μαζί στο ναδίρ. Δεν μπορεί η μεν ελληνόκτητη ναυτιλία να είναι πρώτη στον κόσμο και να ανθοφορεί και οι έλληνες ναυτεργάτες να πετιούνται στον καιάδα. 85.000 έλληνες ναυτικοί το 1980, λιγότεροι από 20.000 σήμερα. Μιλάνε οι αριθμοί. Κόντρα στους αριθμούς για τα διαφυγόντα κέρδη από το Ζενίθ και το κάθε Ζενίθ. Και στο κάτω κάτω ΠΑΝΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ.

Απαιτούμε λοιπόν από την Πολιτεία να θέσει στο ζενίθ της τον άνθρωπο. Ζητάμε να πάρει πίσω την άρση του καμποτάζ και να θεσμοθετήσει μέτρα στήριξης τόσο των ελλήνων ναυτεργατών όσο και της γυναίκας ναυτεργάτριας.

Ζητάμε πολλά; Όχι! Ζητάμε μόνο να τιμήσουν τα τριάντα χρόνια που χωρίς καμία στήριξη καταφέραμε να κρατήσουμε ζωντανό το θεσμό της ελληνίδας καπετάνισσας. Και που παρά τις αντιξοότητες έχουμε σήμερα να καμαρώνουμε αρκετές συναδέλφισσες σε βαθμό υποπλοιάρχου αλλά και πρώτου πλοιάρχου.

Αποδείξαμε πως μπορούμε να σταθούμε ισάξια με τους άντρες συναδέλφους στις γέφυρες των πλοίων. Και δεν ανεχόμαστε άλλο πια ούτε διακρίσεις εξαιτίας του φύλου μας ούτε και άλλη εκμετάλλευση των γυναικών ναυτικών με στόχο να χτυπηθεί συνολικά το ναυτεργατικό κίνημα. Σας είπαμε, ξέρουμε γιατί μας ανοίξατε την πόρτα. Δε μας κάνατε χάρη.

Μας βάλατε στα καράβια για τον ίδιο λόγο που τώρα βάζετε τους αλλοδαπούς. Χωρίς να νοιάζεστε αν θα τα καταφέρουμε επαγγελματικά. Μας θέλατε το πολύ πολύ για ανθυποπλοιάρχους. Δεν περιμένατε πως θα καταφέρουμε κάτι καλύτερο. Επιδιώκατε να δημιουργήσετε ζευγάρια ναυτικών. Να μένουμε περισσότερο στο πλοίο, να δεχόμαστε μικρότερους μισθούς για να μας ναυτολογήσετε μαζί. Κι όταν τα σχέδιά σας βγήκαν όλα πλάνα, βιαστήκατε να μας κλείσετε την πόρτα. Προτιμώντας τους αλλοδαπούς.

Ε, σας λέμε ότι και αυτό το σχέδιο πλάνη θα βγει. Θα φροντίσουν οι ναυτεργάτες γι' αυτό. Κι εμείς θα σταθούμε δίπλα τους. Δίπλα στο ταξικό ναυτεργατικό κίνημα. Γιατί αυτό και μόνο μας στήριξε αταλάντευτα τριάντα τόσα χρόνια. Αν μη τι άλλο χρωστάμε τώρα να ανταποδώσουμε.

Γιατί αχάριστες οι ελληνίδες καπετάνισσες δεν είναι. Και το ξέρετε. Όπως αγαπήσαμε τα καράβια σας όταν μας δώσατε την ευκαιρία να εργαστούμε , και υπερβάλαμε εαυτούς για να σταθούμε αντάξιες, ίδια τώρα τιμούμε τα τριάντα χρόνια της παρουσίας μας υποστηρίζοντας ολόψυχα τον αγώνα των ναυτεργατών.

Στο κάτω κάτω δε μας αφήσατε άλλο δρόμο. Ο αγώνας των ναυτεργατών είναι η μόνη μας ελπίδα να μη σβήσει ο κλάδος μας. Και να μην πάνε στράφι τριάντα χρόνια προσπάθειας και θυσίας.