BLOG ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν.

Δευτέρα, 31/5: ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ - Ο αγώνας των ναυτεργατών αφορά ολόκληρο το εργατικό κίνημα


Ο αγώνας των ναυτεργατών

αφορά ολόκληρο το εργατικό κίνημα

Του Σάββα Τσιμπόγλου

Προέδρου της ΠΕΜΕΝ (Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού)
Οι εφοπλιστές θέλουν τα πλοία να λειτουργούν, όταν, όπου και όπως βολεύει τη δική τους κερδοφορία. Οι απαιτήσεις τους δίνουν συντριπτικό πλήγμα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες

«Cabotage»: Παράκτια πλοήγηση ιδίως εντός των θαλάσσιων συνόρων της χώρας.

Αυτή είναι η ετυμολογική ερμηνεία του Cabotage. Απόρροια Διεθνών Συμβάσεων και Εθνικών Νόμων. Με τον Κανονισμό 3577/92 της Ευρωπαϊκής Ενωσης επιδιώκεται η εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές στο εσωτερικό των κρατών - μελών (θαλάσσιες ενδομεταφορές - Cabotage).

Από το εισαγωγικό μέρος του Κανονισμού διατυπώνεται ξεκάθαρα η εφαρμογή της Συνθήκης του Μάαστριχτ στη ναυτιλία. Συγκεκριμένα: «Η κατάργηση των περιορισμών στην παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών εντός των κρατών - μελών είναι αναγκαία για την εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς, η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει ένα χώρο στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων».

Επίσης ξεκάθαρα διατυπώνεται ότι: «Η πραγμάτωση της ελευθερίας αυτής πρέπει να είναι σταδιακή και όχι κατ' ανάγκην ενιαία για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες λαμβανομένων υπόψη της φύσεως ορισμένων ειδικών υπηρεσιών και του μεγέθους της προσπάθειας που θα πρέπει να υποστούν ορισμένες οικονομίες της Κοινότητας που εμφανίζουν διαφορές ανάπτυξης».

Στο άρθρο 6 του Κανονισμού διατυπώνεται ότι: «Κατά παρέκκλιση μπορούν να εξαιρεθούν προσωρινά από την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού οι ακόλουθες υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών στη Μεσόγειο.

- Υπηρεσίες κρουαζιέρων, έως την 1η Ιανουαρίου 1995.

- Μεταφορά στρατηγικών εμπορευμάτων (πετρέλαιο, πετρελαιοειδή και πόσιμο νερό), έως την 1η Ιανουαρίου 1997.

- Υπηρεσίες με σκάφη κάτω των 650 GT έως την 1η Ιανουαρίου 1998.

- Τακτικές γραμμές επιβατικών μεταφορών και πορθμείων, έως την 1η Ιανουαρίου 1999.

Για λόγους οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, η παρέκκλιση που προβλέπεται επεκτείνεται στην Ελλάδα έως την 1η Ιανουαρίου 2004 για τακτικές γραμμές επιβατικών μεταφορών και πορθμείων και για μεταφορές που εκτελούν σκάφη κάτω των 650 GT».

Η μη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού στη χώρα μας, με βάση και τις ανωτέρω καταληκτικές ημερομηνίες, είναι αποτέλεσμα αγώνων των ναυτεργατών με κορυφαίες απεργιακές κινητοποιήσεις το 2002 και το 2006 που τσάκισαν και στην πράξη ακόμα και την πολιτική επιστράτευση, που είχαν επιβάλει ΠΑΣΟΚ - ΝΔ αντίστοιχα.

Τα πάντα για την κερδοφορία του κεφαλαίου

Ολα και όλοι υποτάσσονται στην ανταγωνιστικότητα και κερδοφορία του κεφαλαίου. Αυτόν το στόχο διακηρύσσουν και προωθούν ΠΑΣΟΚ - ΝΔ - ΛΑ.Ο.Σ. (ο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά δε διαφωνεί, αφού στρατηγική του είναι η ενσωμάτωση στην ΕΕ και η στήριξή της, αλλά και η λεγόμενη «υγιής» ανταγωνιστικότητα), οι κοινωνικοοικονομικές δυνάμεις των μονοπωλίων και των ιμπεριαλιστικών ενώσεων, οξύνοντας την ανισομετρία στην ανάπτυξη, τους ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και τη βασική αντίθεση μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας.

Η «πανούκλα» της καπιταλιστικής κρίσης έχει γενεσιουργό αιτία και αυτή είναι η αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης και η συσσώρευση κεφαλαίων για τους καπιταλιστές. Αυτή η υπονόμευση της αγοραστικής ικανότητας των εργαζομένων εκφράζεται σε κρίση υπερπαραγωγής.

Ο τομέας του τουρισμού δέχεται πρώτος τις συνέπειες, γιατί οι εργάτες, τα λαϊκά στρώματα δεν έχουν ούτε για τα αναγκαία μέσα συντήρησής τους και ασφαλώς το πρώτο κονδύλι που περιορίζουν στον οικογενειακό προϋπολογισμό είναι ο χρόνος των διακοπών.

Το αποτέλεσμα είναι η οικονομική κρίση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής και αυτή πρέπει να τσακίσουμε αν θέλουμε επενδύσεις και ανάπτυξη και όχι το εργατικό κίνημα που αγωνίζεται ενάντια στα αποτελέσματα της κρίσης που είναι η διαρκής χειροτέρευση της θέσης των εργαζομένων. Η αντιστροφή της πραγματικότητας δεν οδηγεί σε λύση των προβλημάτων, αλλά αντίθετα τα συντηρεί, τα ανακυκλώνει και τα επαναφέρει με μεγαλύτερη ένταση.

Χαρακτηριστικά είναι τα συμπεράσματα και οι εκτιμήσεις της «Ειδικής Επιτροπής επίλυσης ζητημάτων που άπτονται του Καμποτάζ» που συστάθηκε από το ΥΠΟΙΑΝ με επικεφαλής τον γνωστό στους ναυτεργάτες για το έργο και την πολιτεία του Γ. Ανωμερίτη.

Συγκεκριμένα:

«Ελληνικός στόλος στην ουσία σήμερα στο χώρο της κρουαζιέρας δεν υφίσταται».

Ποιος το έκανε αυτό το κατόρθωμα, εάν δεν είναι η φιλομονοπωλιακή πολιτική των κυβερνήσεων;

«Το 83% της παγκόσμιας κρουαζιέρας ελέγχεται σήμερα από 5 μεγάλες αλυσίδες εταιρειών παροχής υπηρεσιών στο χώρο της κρουαζιέρας. Σε όλες σχεδόν, ένα σημαντικό μέρος του στόλου τους είναι νηολογημένο υπό σημαίες μη κοινοτικών χωρών». Αλλά και σε αυτές που είναι με σημαίες κοινοτικών χωρών επικρατεί καθεστώς γαλέρας, με ναυτεργάτες χωρίς Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα, συνδικαλιστική οργάνωση και δημοκρατικά δικαιώματα.

Πλοία - γκέτο (π.χ. «ΖΕΝΙΤΗ» 613 μέλη πληρώματος - 27 εθνικότητες) - (βλ. πίνακα)
όπου βασιλεύει ο νόμος των σύγχρονων δουλεμπόρων, με μισθούς κάτω και από τα ελάχιστα μισθολόγια του ILO (Διεθνές Γραφείο Εργασίας). Το φιλοδώρημα το θεωρούν μισθό και μέρος των φιλοδωρημάτων πάνε στους Crew - managers (διευθυντές πληρωμάτων) των εταιρειών και στους πράκτορες στις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι ναυτεργάτες.

Θέλουν τους εργάτες στεριάς και θάλασσας

φτηνούς και ανασφάλιστους

Εφοπλιστές και άλλοι, που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού, κόπτονται για την τύχη της τουριστικής δραστηριότητας και ανάπτυξης, ενώ δε λένε κουβέντα για τις συνθήκες εργασίας που επικρατούν σε αυτόν τον τομέα.

Ποιος ωφελήθηκε και ωφελείται επί σειρά ετών και ποιος χάνει, διαπιστώνεται επίσης και από το βιβλίο παραγγελιών πλοίων όπως αναφέρεται και στο πόρισμα. Δηλαδή: «2010 - 2012 καταγράφεται ναυπήγηση 26 νέων κρουαζιερόπλοιων μεγάλου μεγέθους, τα οποία αναμένεται να εξυπηρετήσουν κυρίως την κρουαζιέρα προορισμού της Μεσογείου».

Από τα παραπάνω υπό ναυπήγηση κρουαζιερόπλοια, καθώς και από τα συνολικά 826 πλοία (χωρητικότητας 40,9 εκατ. τόνων) δε ναυπηγείται ούτε ένα στη χώρα μας, απαξιώνοντας τη ναυπηγοεπισκευαστική υποδομή, καταστρέφοντας με την πολιτική τους τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, τη βιομηχανική ανάπτυξη.

Το πόρισμα συνεχίζει και δίνει την κατεύθυνση ότι «οι πλοιοκτήτριες εταιρείες, εφόσον χρησιμοποιούν ως homeporting ελληνικό λιμάνι, θα πρέπει μεταξύ των μελών του πληρώματος των πλοίων και του προσωπικού των γραφείων τους να χρησιμοποιούν και Ελληνες ναυτικούς και υπαλλήλους, εφόσον διαθέτουν τα απαιτούμενα ανταγωνιστικά προσόντα», δηλαδή ο φθηνότερος για το κεφάλαιο ανά τον κόσμο κερδίζει θέση. Αυτό και αν είναι κοινωνική οπισθοδρόμηση!

Αυτό το σχήμα της τουριστικής πολιτικής, με την επιβολή των μονοπωλιακών ομίλων και τα ταξιδιωτικά προγράμματα all inclusive, δεν αφήνει ΕΥΡΩ να τους ξεφύγει, συντρίβοντας τους μικρομεσαίους ξενοδόχους και την αντίστοιχη μικρή επιχειρηματική δραστηριότητα στο χώρο.

Ενώ σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου η Ενωση Επιχειρήσεων Ναυτιλίας (ΕΕΝ) δεν αφήνει καμία ασάφεια για τους στόχους της ότι είναι στην ίδια κατεύθυνση με την κρουαζιέρα. Συγκεκριμένα: «Είναι πάγιο αίτημα των ακτοπλόων να λυθούν τα θέματα της επιβατηγού ναυτιλίας συνολικά. Κρουαζιέρα και ακτοπλοΐα ταυτόχρονα. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει ενιαία νομοθετική αντιμετώπιση για ολόκληρη την επιβατηγό ναυτιλία, σύγχρονη και συμβατή με το κοινοτικό παράγωγο δίκαιο».

Υπάρχει λύση προς όφελος των εργαζομένων

Οι μεταφορές, η ναυτιλία είναι κλάδος στρατηγικής σημασίας με αυξημένο ειδικό βάρος, ιδιαίτερα για τη χώρα μας.

Η άρση του Cabotage υπηρετεί τα μονοπώλια και τον ιμπεριαλισμό - το διατυπώνουν και στο πόρισμα - υπονομεύει την αμυντική ικανότητα, την εδαφική ακεραιότητα, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας μας.

Για να γίνει αντιληπτό:

20 ακτοπλοϊκά πλοία, με μέση μεταφορική ικανότητα 500 ατόμων, μεταφέρουν 10.000 επιβάτες ημερησίως.

10 τουριστικά πλοία, με μέση μεταφορική ικανότητα 2.000 ατόμων, μεταφέρουν 20.000 επιβάτες ημερησίως.

Μιλάμε για έναν τεράστιο όγκο μεταφερομένων, και σε περίοδο ειρήνης και σε περίοδο πολέμου, που ισοδυναμεί με μία κινούμενη πολιτεία ή στρατιά.

Ενέργεια, πετρέλαια, συνολικά πρώτες ύλες στο νησιωτικό σύμπλεγμα, χωρίς πλοία να μεταφερθούν, μένουν αναξιοποίητα.

Ο στρατηγικός χαρακτήρας του νησιωτικού συμπλέγματος, που ενώνει τρεις ηπείρους, Ευρώπη - Ασία - Αφρική μέσω της εμπορικής ναυτιλίας, δείχνει στον καθένα το μέγεθος των εκχωρήσεων που γίνονται με την άρση του Cabotage.

Περισσότερο από ποτέ αναγκαία είναι η ανάπτυξη ενός ταξικά χειραφετημένου εργατικού κινήματος ενάντια στα μονοπώλια και τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.

Οι ναυτεργάτες, οι εργάτες, οι εργαζόμενοι, οφείλουν μέσα από τους αγώνες τους να σφυρηλατήσουν αυτήν την ενότητα των αντιιμπεριαλιστικών - αντιμονοπωλιακών δυνάμεων, για τη λαϊκή εξουσία, για τη λαϊκή οικονομία.

Υπάρχει πολιτική πρόταση διεξόδου, με κεντρικό σχεδιασμό και εργατικό - λαϊκό έλεγχο, κοινωνικοποιώντας τα βασικά και συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, στη ναυτιλία απαιτείται εκτεταμένο πρόγραμμα ναυπηγήσεων με τυποποίηση πλοίων και μηχανών, βάζοντας σε κίνηση τη βιομηχανική ανασυγκρότηση προς όφελος των πλουτοπαραγωγικών δυνάμεων και του εργαζόμενου λαού.

Αυτή η γραμμή είναι γραμμή άμυνας, αλλά και λαϊκής αντεπίθεσης, είναι γραμμή παραγωγικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης.

Να έχουμε επίγνωση ότι ερχόμαστε από το παρελθόν με πλούσια πείρα, να αντιμετωπίσουμε το παρόν που μας οδηγεί σε «κρανίου τόπο» και να ανοίξουμε το δρόμο της λαϊκής δημιουργίας και ανάπτυξης.

Στο χώρο της ναυτιλίας προβάλλει η αναγκαιότητα να υπερασπίσουμε το δικαίωμα στην εργασία, ίση αμοιβή για ίση εργασία με συγκροτημένα σύγχρονα εργασιακά δικαιώματα, γι' αυτό αγωνίζονται και απεργούν οι ναυτεργάτες αύριο, δικαιώματα που να αντιστοιχούν στο βαθμό ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων. Αυτός ο αγώνας δεν είναι μόνο των ναυτεργατών, είναι του εργατικού κινήματος.

Του Σάββα ΤΣΙΜΠΟΓΛΟΥ*

*Ο Σάββας Τσιμπόγλου είναι μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ

_____________________________________

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ

http://www2.rizospastis.gr/wwwengine/story.do?id=5674204

Αφιέρωμα στο Νίκο Καββαδία στο ραδιόφωνο από 31 Μάη μέχρι 4 Ιούνη - με αφορμή τα 100χρονα από τη γέννησή του

Έτος Νίκου Καββαδία

100 χρόνια από τη γέννησή του

Αφιέρωμα από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 σε συνεργασία με το ΕΚΕΒΙ
Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου ποιητή και το 2010 έχει κηρυχθεί «Έτος Νίκου Καββαδία». Ο θαλασσινός ποιητής, ναυτικός, Νίκος Καββαδίας ή «Κόλλιας» γεννήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 1910 σε μια επαρχιακή πόλη του Χαρμπίν στη Μαντζουρία, από γονείς Κεφαλλονίτες.

Το Νοέμβριο του 1928, έβγαλε το πρώτο του ναυτικό φυλλάδιο ως "ναυτόπαις" και μπαρκάρισε τον επόμενο χρόνο στο φορτηγό "Άγιος Νικόλαος".

Από το 1954 μέχρι και το 1974, ταξίδευε διαρκώς με πολύ μικρά διαλείμματα.

Τα πιο σημαντικά του έργα: Μαραμπού (1933), Πούσι (1947), Τραβέρσο (1975), Το ημερολόγιο ενός τιμονιέρη: Αθησαύριστα πεζογραφήματα και ποιήματα, επιμέλεια Guy (Michel) Saunier, Βάρδια (1954), Λι (1987), Του πολέμου/Στ' άλογό μου (1987), έμειναν χαραγμένα στη μνήμη και στην καρδιά των Ελλήνων και μεγαλώνουν γενιές σε σχολεία και πανεπιστήμια.

Το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου παρουσιάζει από τις 31 Μαΐου μέχρι τις 4 Ιουνίου ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο Έλληνα ποιητή. Κάθε ημέρα, από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, το έργο του Νίκου Καββαδία μέσα από το μάτια των ανθρώπων που τον έζησαν, τον μελέτησαν, τον μελοποίησαν και τον τραγούδησαν.

Μιλούν (με αλφαβητική σειρά) Γιώργος Ζεβελάκης (Ερευνητής Λογοτεχνίας), Έλγκα Καββαδία (ανιψιά και κληρονόμος ποιητή), Δημήτρης Καλοκύρης (συγγραφέας-ποιητής), Γιάννης Κοντός (ποιητής), Μαριανίνα Κριεζή (στιχουργός), Μαίρη Μικέ (καθηγήτρια Φιλολογίας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου), Θανάσης Νιάρχος (συγγραφέας), Σταύρος Πετσόπουλος (εκδότης), Γιώργος Τράπαλης (συγγραφέας-γλωσσολόγος), Διονύσης Τσακνής (τραγουδοποιός), Φίλιππος Φιλίππου (συγγραφέας), Αντώνης Φωστιέρης (ποιητής), Τηλέμαχος Χυτήρης (πολιτικός-ποιητής).

Ερμηνεύουν (με αλφαβητική σειρά) Γιώργος Ανδρέου, Χρήστος Θηβαίος, Γιάννης Κούτρας, Μαρίζα Κωχ, Θάνος Μικρούτσικος, Ελένη Τσαλιγοπούλου, και μαθητές των Αρσάκειων Σχολείων.

Στο ακριβώς κάθε ώρας, ποιήματα του Ν. Καββαδία διαβάζει ο ηθοποιός Γιώργος Κιμούλης.

Ένα αφιέρωμα που χρωστάμε στον σπουδαίο Έλληνα, στον μεγάλο ποιητή.

Συντονιστείτε και συναντήστε τις θάλασσες, στις οποίες ταξίδεψε ο Νίκος Καββαδίας.

31 Μαΐου – 4 Ιουνίου, 19.00 – 22.00 - στο Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:

31/5: Γ. Ζεβελάκης Α. Φωστιέρης Γ. Ανδρέου Χ. Θηβαίος Ε. Τσαλιγοπούλου

1/6: Γ. Τράπαλης Δ. Τσακνής Φ. Φιλίππου Γ. Κοντός Τ. Χυτήρης Σ. Πετσόπουλος

2/6: Ε. Καββαδία - Μ. Κριεζή - Θ. Μικρούτσικος - Γ. Κούτρας

3/6: Θ. Νιάρχος - Μαθητές Αρσακείου - Μ.Μικέ - Δ. Καλοκύρης

4/6: Από το Αρχείο της ΕΡΑ: «Στου Καββαδία τ’ ανοιχτά» - Μ. Κωχ

Επιμέλεια Αφιερώματος: Μαρίνα Λαχανά, Έλενα Διάκου, Βάνα Δαφέρμου, Κωνσταντίνος Παντζόγλου

______________________________________

ΟΛΟΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΑΠΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ


ΜΕΘΑΥΡΙΟ Η ΚΡΙΣΙΜΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΤΑΖ

Δυναμώνει η λαϊκή αλληλεγγύη ενάντια στην επιχείρηση τρομοκρατίας


Κοινές εξορμήσεις οργανώνουν σήμερα οι Γραμματείες ΠΑΜΕ

και ΠΑΣΕΒΕ του Πειραιά

Με μπροστάρηδες τα ταξικά συνδικάτα οι ναυτεργάτες εντείνουν τις προετοιμασίες για τη μεθαυριανή απεργία

Με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους και στο δίκιο των αιτημάτων τους, οι ναυτεργάτες, όλων των κατηγοριών πλοίων και των ρυμουλκών, τα ξημερώματα της Δευτέρας κατεβαίνουν στους καταπέλτες για 24 ώρες σε όλα τα λιμάνια της χώρας. Βγαίνουν στους ντόκους, για να δώσουν μία ακόμα μεγάλη απεργιακή μάχη, παλεύοντας για δουλειά με δικαιώματα και για να μην περάσει η «απελευθέρωση» (άρση του καμποτάζ) των θαλάσσιων ενδομεταφορών που ετοιμάζεται να επιβάλει η κυβέρνηση, με βάση τον εκτρωματικό κανονισμό 3577/92 της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αρχίζοντας από τα κρουαζιερόπλοια.

Το τι περιμένει τους ναυτεργάτες το δείχνει ανάγλυφα το κρουαζιερόπλοιο «ΖΕΝΙΤΗ», που υπερασπίζονται με νύχια και με δόντια κυβέρνηση, ΜΜΕ των εφοπλιστών, μεγαλέμποροι Αθήνας και Πειραιά, των οποίων οι Σύλλογοι έφτασαν να απευθύνουν και «κάλεσμα» στα μέλη τους να ...συγκεντρωθούν τη Δευτέρα το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, την ημέρα δηλαδή της απεργίας, για να ...υποδεχτούν το «ΖΕΝΙΤΗ» «και όχι μόνο», όπως αναφέρεται στην πρόσκληση - πρόκληση που εξέδωσαν!

Αυτό που θέλουν να αποκρύψουν με όλον αυτό το μηχανισμό είναι ότι ετοιμάζουν πλοία - κάτεργα που θα δρουν ανεξέλεγκτα, με πληρώματα χαμηλόμισθα, ανασφάλιστα, θύματα των δουλεμπορικών γραφείων. Οτι η άρση του καμποτάζ - που δεν αφορά μόνο τα κρουαζιερόπλοια, αλλά ο στόχος κυβέρνησης, πολυεθνικών, εφοπλιστών είναι αυτό το αισχρό καθεστώς να επεκταθεί στα ακτοπλοϊκά και συνολικά σε όλες τις κατηγορίες πλοίων - στην πράξη σημαίνει πλήρη απορρύθμιση των θαλάσσιων ενδομεταφορών. Χτύπημα στην οικονομική και κοινωνική ζωή των νησιών. Παραπέρα ραγδαία υποβάθμιση της προστασίας της ζωής στη θάλασσα και πάει λέγοντας.

Γι' αυτό και στο πλευρό των ναυτεργατών τη Δευτέρα έχουν καθήκον να βρίσκονται όλος ο εργαζόμενος λαός, στεριάς και θάλασσας. Να υψώσουν «τείχος» αλληλεγγύης απέναντι στους απεργοσπαστικούς, τρομοκρατικούς μηχανισμούς που στήνουν τα επιτελεία της κυβέρνησης και του κεφαλαίου. Ετσι, σήμερα, περιοδείες και εξορμήσεις σε όλο το εμπορικό κέντρο του Πειραιά έχουν προγραμματίσει από τις 10 το πρωί η Γραμματεία Πειραιά του ΠΑΜΕ και η Γραμματεία Πειραιά της ΠΑΣΕΒΕ, αναδεικνύοντας ότι η θέση των εργαζόμενων, των μικρών ΕΒΕ και αυτοαπασχολούμενων του Πειραιά τη Δευτέρα είναι στους καταπέλτες συμπαραταγμένοι δίπλα στους ναυτεργάτες.

«Χάρτινος πύργος» η προπαγάνδα τους

Στο μεταξύ χτες η διαχειρίστρια εταιρεία του κρουαζιερόπλοιου «ΖΕΝΙΤΗ», σε μία κίνηση ελιγμού, ανακοίνωσε ότι, λόγω της απεργίας, τη Δευτέρα δε θα καταπλεύσει το πλοίο στον Πειραιά. Η ανακοίνωση αυτή, όπως ήταν αναμενόμενο, έδωσε την ευκαιρία στους εχθρούς των ναυτεργατών για να αναμασήσουν τα φληναφήματα ότι δήθεν οι αγώνες πλήττουν τον τουρισμό.

Ενδεικτικά η Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού με ανακοίνωσή της αναφέρει ότι «για μια ακόμα φορά θύμα των κινητοποιήσεων θα είναι ο ελληνικός τουρισμός» και μιλά για κίνδυνο «να εγκλωβιστούν τουλάχιστον 6 χιλιάδες επιβάτες από άλλα 5 κρουαζιερόπλοια που αναμένονται την ίδια ημέρα στον Πειραιά».

Λένε ψέματα.

Η απεργία των ναυτεργατών δεν εμποδίζει την αποβίβαση επιβατών.Γιατί τα πλοία θα δέσουν στο λιμάνι, οι επιβάτες των ακτοπλοϊκών και οι τουρίστες των κρουαζεροπλοίων, θα αποβιβαστούν, οι ναυτεργάτες θα τους ενημερώνουν για την απεργία τους, όπως και τα πληρώματα, ενώ τα πλοία θα αποπλεύσουν με τη λήξη της απεργίας.

Την ίδια στιγμή, σύσσωμα τα αστικά κόμματα, οι οργανώσεις εργοδοτών και οι πληρωμένοι κονδυλοφόροι τους στα αστικά ΜΜΕ υψώνουν κραυγές αγωνίας για την επιτυχία της μεθαυριανής απεργίας, αφού αναδεικνύεται η ανάγκη η πάλη ενάντια στην άρση του καμποτάζ να γίνει υπόθεση όλου του λαού και γι' αυτό μεγαλώνουν οι κίνδυνοι για την πολιτική που υπηρετεί το μεγάλο κεφάλαιο.

Δε λένε, όμως, ότι ο τουρισμός που υπερασπίζονται ωφελεί μόνο τους μεγαλοεπιχειρηματίες του κλάδου και συνθλίβει τα μικρομάγαζα.

Η περίπτωση του κρουαζιερόπλοιου «ΖΕΝΙΤΗ» είναι χαρακτηριστική: Η διαχειρίστρια εταιρεία μεταφέρει αεροπορικώς - και με το αζημίωτο - στην Αθήνα τους επιβάτες από τις άλλες χώρες. Μαζί με τους Ελληνες, το σύνολο των επιβατών οδηγείται με πούλμαν στο λιμάνι του Πειραιά, απ' όπου αναχωρεί το καράβι. Οι εκατοντάδες τουρίστες δεν αφήνουν ούτε ένα σεντ στην Αθήνα και τον Πειραιά, αφού βλέπουν τις δυο πόλεις μέσα από το πούλμαν, στη διαδρομή αεροδρόμιο - λιμάνι.

Το ίδιο συμβαίνει και στην επιστροφή. Το δρομολόγιο των 18 κρουαζιέρων που έχουν προγραμματιστεί για το φετινό εξάμηνο Απρίλης - Σεπτέμβρης είναι: Πειραιάς, Ντουμπρόβνικ (Κροατία), Βενετία, Μπρίντιζι, Κατάκολο (Ολυμπία), Πειραιάς. Οι επιβάτες του πλοίου βρίσκονται επί ελληνικού εδάφους μόνο όταν το κρουαζιερόπλοιο δέσει στο Κατάκολο για 5 μόλις ώρες. Γιατί τόσος είναι ο χρόνος (12 μ. με 5 μ.μ.) τον οποίο διαθέτει η εταιρεία στους τουρίστες για να πάνε με πούλμαν στην Ολυμπία και να γυρίσουν, προκειμένου το πλοίο να αναχωρήσει ξανά για Πειραιά.

Δε λένε ότι τα σχέδια των εφοπλιστών θα δώσουν συντριπτικό χτύπημα στην ασφάλεια (και) των επιβατών. Οι εφοπλιστές θέλουν να καταργηθούν οι περιορισμοί για τις οργανικές συνθέσεις των πλοίων. Ομως το πόσοι (και αν αυτοί θα έχουν την απαραίτητη ειδικότητα και εκπαίδευση) δουλεύουν σ' ένα πλοίο είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για πλήρωμα και επιβάτες.

Είναι χαρακτηριστικό πως μέσα στην 26ετία 1981-2007, οι 85.000 θέσεις εργασίας σε πλοία άνω των 100 κ.ο.χ. μειώθηκαν σε 22.000!

Στο κρουαζιερόπλοιο «Sea Diamond», που ναυάγησε τον Απρίλη του 2007, σε σύνολο 391 ναυτεργατών, μόνο οι 117 ήταν Ελληνες ναυτεργάτες με συγκροτημένα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και συνδικαλιστική εκπροσώπηση. Οι υπόλοιποι 274 ήταν ναυτεργάτες κυρίως από Νεπάλ και Βιρμανία, χωρίς συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα, έρμαια της εφοπλιστικής ασυδοσίας. Επίσης, δούλευαν με μισθούς από τη χώρα προέλευσής τους και ήταν ναυτολογημένοι από μεσίτες, δηλαδή δουλέμπορους. Αυτό το πλήρωμα είχε να διαχειριστεί ο πλοίαρχος την κρίσιμη στιγμή της πρόσκρουσης και της επιχείρησης διάσωσης, με δεδομένες τις πρόσθετες δυσκολίες που σημαίνει για τη συνεννόηση η έλλειψη κοινής γλώσσας επικοινωνίας.

Ολοι στο πλευρό των ναυτεργατών

Να, γιατί συνεχίζουν να φτάνουν αμείωτα τα μηνύματα αλληλεγγύης στους ναυτεργάτες. Ετσι το Εργατικό Κέντρο Πειραιά καλεί όλο τον εργαζόμενο λαό του Πειραιά να σταθεί αλληλέγγυος συμμετέχοντας στην περιφρούρηση.

Ανάλογες ανακοινώσεις έβγαλαν ακόμα το Παλλεσβιακό Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών, η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας, το Σωματείο Εργαζομένων ΕΒΓΑ, το Συνδικάτο Οικοδόμων Λέσβου, η Ενωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λέσβου, το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Πειραιά.

___________________________

Αναδημοσίευση άρθρου από το Ριζοσπάστη:

http://www2.rizospastis.gr/wwwengine/story.do?id=5674425

ΣΧΟΛΙΟ

"Είναι χαρακτηριστικό πως μέσα στην 26ετία 1981-2007, οι 85.000 θέσεις εργασίας σε πλοία άνω των 100 κ.ο.χ. μειώθηκαν σε 22.000!"

Ήμουν κι εγώ μια από τις ... θέσεις εργασίας που χάθηκαν.

Και με αυτό το δικαίωμα στέκομαι τώρα στο πλευρό των ναυτεργατών και υποστηρίζω το δίκαιο αγώνα τους.

Όχι σε όλους εκείνους που βλέπουν τους ανθρώπους σαν τροφή για τη μηχανή του κιμά!

Όχι στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο!

ΝΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ!

ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΤΑΖ: Στρατηγική προτεραιότητα της κυβέρνησης


ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΤΑΖ

Στρατηγική προτεραιότητα της κυβέρνησης

Επίκαιρη Ερώτηση του ΚΚΕ συζητήθηκε χτες στη Βουλή.

Νέα αγωνιστική απάντηση ετοιμάζουν οι ναυτεργάτες με

την 24ωρη απεργία στις 31 Μάη

Την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που υπερασπίζεται με τον πιο φανατικό τρόπο τα συμφέροντα των εφοπλιστών και επιχειρεί να ποινικοποιήσει τους αγώνες των ναυτεργατών, κατήγγειλε χτες στη Βουλή ο βουλευτής του ΚΚΕ Γ. Μαρίνος, αναπτύσσοντας Επίκαιρη Ερώτηση σχετικά με την άρση του καμποτάζ (την απελευθέρωση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών). Ταυτόχρονα, εξέφρασε τη στήριξη του ΚΚΕ στις κινητοποιήσεις που οργανώνουν οι ναυτεργάτες στις 31 Μάη, κλιμακώνοντας με νέα 24ωρη απεργία, ενάντια στην απελευθέρωση της κρουαζιέρας και της ακτοπλοΐας και ενάντια στην εντεινόμενη επίθεση κυβέρνησης - εφοπλιστών στο σύνολο των δικαιωμάτων τους.

Μπροστά στη νέα 24ωρη απεργία του κλάδου, ΠΕΜΕΝ - «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» καλούν σε μαχητική δράση για την επιτυχία της με πλαίσιο που υπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες των ναυτεργατών και του λαού (άλλωστε το καμποτάζ αφορά όχι μόνο το δικαίωμα του λαού σε ασφαλείς ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες αλλά και την ίδια την άμυνα της χώρας). Ανήμερα της απεργίας, τα ταξικά σωματεία καλούν σε προσυγκέντρωση στις 5.30 π.μ. στην πλατεία Καραϊσκάκη.

Στο πλευρό των εφοπλιστών η κυβέρνηση

Επιβεβαιώνοντας τη φιλοεφοπλιστική θέση της κυβέρνησης, η υπουργός Οικονομίας Λ. Κατσέλη είπε ότι είναι ξεκάθαρη η πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην άρση του καμποτάζ σε κρουαζιερόπλοια, τα οποία φέρουν μη κοινοτική σημαία και ισχυρίστηκε ότι από τους 20 φορείς της ναυτιλίας οι 19 ζήτησαν την άρση του καμποτάζ και μόνο ένας φορέας ζήτησε τη διατήρησή του. Η κυβέρνηση δεν εχθρεύεται τους ναυτεργάτες είπε η Λ. Κατσέλη και ισχυρίστηκε ότι «δεν είναι προάσπιση συμφερόντων των ναυτεργατών να κλείνουμε το θαλάσσιο τουρισμό και να μην υπάρχει θαλάσσιος τουρισμός στη χώρα μας». Υπερασπιζόμενη την άρση του καμποτάζ είπε ότι λόγω της ύπαρξής του το 2008 αποβιβάστηκε στην Ελλάδα μόνο το 6,5% των επιβατών κρουαζιέρας και ανέφερε ότι η διατήρηση του καμποτάζ οδηγεί σε αφαίμαξη και όχι σε αύξηση των θέσεων εργασίας.

Με την πείρα που έχουμε αποδεικνύεται καθημερινά ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται με τον πιο φανατικό τρόπο τα συμφέροντα των εφοπλιστών, τόνισε στην παρέμβασή του ο Γ. Μαρίνος και κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί με όλους τους τρόπους να ενοχοποιήσει και να ποινικοποιήσει τους αγώνες των ναυτεργατών.

Το ΚΚΕ, τόνισε, στηρίζει όλα τα χρόνια τον αγώνα των ναυτεργατών και θα στηρίξει και την κινητοποίησή τους στις 31 Μάη ενάντια στην απελευθέρωση της κρουαζιέρας και ενάντια στην επίθεση της κυβέρνησης κατά του συνόλου των δικαιωμάτων των εργαζομένων και υπογράμμισε: «Εάν η κυβέρνηση επιλέξει το δρόμο της καταστολής θα έχει εγκληματικές ευθύνες. Να ξέρει ότι δύο φορές ο αγώνας των ναυτεργατών "κουρέλιασε" την πολιτική επιστράτευση τόσο επί ΠΑΣΟΚ όσο και επί ΝΔ και από αυτή τη σκοπιά νομίζουμε ότι οι ναυτεργάτες θα υπερασπιστούν με κάθε τρόπο τα συμφέροντα και τα δικαιώματά τους».

Ο βουλευτής έκανε αναφορά στην περίπτωση του κρουαζιερόπλοιου «ΖΕΝΙΘ», λέγοντας ότι οι προπαγανδιστές της κυβέρνησης κρύβουν ότι στις 26 Απρίλη που ήρθε στον Πειραιά, οι ναυτεργάτες ήταν σε απεργιακή κινητοποίηση και όπως είχαν υποχρέωση περιφρουρούσαν τον αγώνα τους. Κρύβουν, συνέχισε, το γεγονός ότι οι επιβάτες του εξέφρασαν οργανωμένα την αλληλεγγύη τους, όπως επίσης κρύβουν το ότι οι εκατοντάδες ναυτεργάτες (από 27 χώρες) του πλοίου δουλεύουν σαν σκλάβοι.

Τουρισμός που ωφελεί τα μονοπώλια

Η κυβέρνηση, συνέχισε, ο Γ. Μαρίνος, λέει ψέματα για να συκοφαντήσει τους αγώνες ότι θα υπάρχει όφελος από την άρση του καμποτάζ, δηλαδή από την απελευθέρωση της κρουαζιέρας και στη συνέχεια από την απελευθέρωση της ακτοπλοΐας. Για ποια οφέλη μιλάει η κυβέρνηση, είπε, όταν είναι γνωστό ότι οι επιβάτες από το αεροδρόμιο μπαίνουν στα λεωφορεία και επιβιβάζονται μέσα στο κρουαζιερόπλοιο το οποίο διαθέτει φαγητό, ψυχαγωγία και στην περίπτωση που βγαίνουν έξω σε ένα νησί πηγαίνουν στα μεγαλοξενοδοχεία. Συνεπώς, τόνισε, η πείρα δείχνει ότι δεν έχουν όφελος οι μικροί επαγγελματίες του τουρισμού. Η απελευθέρωση, είπε, της κρουαζιέρας και της ακτοπλοΐας δοκιμάστηκε από το 2002 και τα αποτελέσματα είναι η μείωση των θέσεων εργασίας, το βύθισμα των οικονομικών του ΝΑΤ, η επέκταση της ανασφάλιστης εργασίας και η χειροτέρευση της εξυπηρέτησης των νησιών.

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Μέρα της Θάλασσας έγινε χτες στη Βουλή ειδική συνεδρίαση και στην παρέμβασή του ο Γ. Μαρίνος υπενθύμισε τους ισχυρούς αγωνιστικούς και πολύχρονους δεσμούς του ΚΚΕ με τους ναυτεργάτες, δεσμούς που είναι δοκιμασμένοι στο χρόνο. Αυτή η σχέση, είπε, αναπτύσσεται κάθε μέρα σε σύγκρουση με το εφοπλιστικό κεφάλαιο και την αντεργατική πολιτική του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ και από την πολύχρονη πείρα βγαίνουν ορισμένα ουσιαστικά συμπεράσματα όπως:

«Οσο τα πλοία θα είναι στα χέρια των εφοπλιστών, όσο η ανάπτυξη της οικονομίας και της ναυτιλίας θα έχει κριτήριο το κέρδος, η ζωή των ναυτεργατών θα χειροτερεύει. Η ικανοποίηση των αναγκών των εργατών της θάλασσας και των οικογενειών τους, η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, η ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος, η αντιμετώπιση των εργατικών ατυχημάτων απαιτούν ριζικές αλλαγές, απαιτούν να περάσει ο πλούτος στα χέρια αυτών που τον παράγουν, να γίνουν τα πλοία, τα μέσα παραγωγής, λαϊκή περιουσία. Γι' αυτό παλεύει το ΚΚΕ δίνοντας το αγωνιστικό του "παρών" για κάθε πρόβλημα των ναυτεργατών, για κάθε πρόβλημα των εργαζομένων».

Στις συμπληγάδες των μονοπωλιακών ανταγωνισμών

Η πρόταση του ΚΚΕ γίνεται όλο και πιο επιτακτική, καθώς οι ανταγωνισμοί των εφοπλιστών ενισχύουν τις απειλές για τους ναυτεργάτες. Χαρακτηριστική ήταν η πρόσφατη τοποθέτηση της Ενωσης Επιχειρήσεων Ναυτιλίας (ακτοπλόων) που τάχτηκε ενάντια στην άρση του καμποτάζ αν δεν εφαρμοστούν πλήρως ρυθμίσεις όπως ο Κανονισμός 3577/92 της ΕΕ που προβλέπει μεταξύ άλλων κατάργηση της υποχρεωτικής 10μηνης δρομολόγησης και επάνδρωσης των πλοίων. «Δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί πρέπει να λυθούν τα προβλήματα της αμερικανικής κρουαζιέρας και όχι τα προβλήματα της ελληνικής ακτοπλοΐας», είχαν δηλώσει οι ακτοπλόοι, αποτυπώνοντας πόσο οξύνονται οι ανταγωνισμοί για τη μοιρασιά της «πίτας»...


ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

http://www1.rizospastis.gr/wwwengine/story.do?id=5663910

_____________________________________

ΣΧΟΛΙΟ:

Ειδικά για το θέμα του τουρισμού... κάθε φορά που το ακούω να το λένε στα κανάλια και να κατηγορούν τους ναυτεργάτες μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Γιατί λένε ψέματα και μάλιστα τεράστια. Καμώνονται πως νοιάζονται για την οικονομία της χώρας και το συνάλλαγμα που υποτίθεται φέρνουν οι τουρίστες ενώ τα πράγματα είναι ακριβώς ανάποδα. Η εξαφάνιση των ελλήνων ναυτικών είναι που έχει στερήσει από την εθνική μας οικονομία τεράστια ποσά συναλλάγματος. Όσα και οι μισθοί τους... Και όμως λεξούλα δε λένε γι' αυτό οι δημοσιογράφοι. Μα γιατί να πουν; Υπάλληλοι είναι. Ποιων; Ε, νομίζω όλοι ξέρουμε ποιοι κατέχουν τα μίντια. Είτε λοιπόν ακούω τον κουστουμάτο δημοσιογράφο είτε το αφεντικό του είναι το ίδιο και το αυτό.

Όχι, δεν τους νοιάζει η οικονομία της χώρας. Μόνο τα δικά τους κέρδη. Και για το προσωπικό κέρδος λένε και οι δημοσιογράφοι αυτά που λένε.

Ακόμη και έτσι, αν δεχθούμε ως κανόνα ζωής το κυνήγι του κέρδους, και πάλι οι ναυτεργάτες δίκιο έχουν. Κι αυτοί το δικό τους κέρδος δεν πρέπει να κοιτάξουν; Ή μήπως πρέπει αυτοβούλως να θυσιαστούν υπέρ των επιχειρηματιών του τουρισμού;

Γι' αυτό ας σταματήσουν τα κανάλια να μας ζαλίζουν τα αυτιά. Μόνο οι αφελείς και οι άσχετοι πιστεύουν τις ανοησίες που επικαλούνται...

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ: Νέος απεργιακός αγώνας στις 20 και 31 Μάη

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ

Νέος απεργιακός αγώνας στις 20 και 31 Μάη

Με αιχμή την άρση του καμποτάζ, το Ασφαλιστικό, το δικαίωμα στη δουλειά

Με νέες απεργιακές κινητοποιήσεις οι ναυτεργάτες κλιμακώνουν τους αγώνες τους ενάντια στην προωθούμενη άρση του καμποτάζ, συντονίζονται με τους εργαζόμενους της στεριάς. Χτες, κάτω από το βάρος των εξελίξεων, την πίεση των ίδιων των ναυτεργατών, τις δυναμικές παρεμβάσεις των ταξικών ναυτεργατικών σωματείων ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΝΟ αναγκάστηκε να πάρει απόφαση για πανελλαδικές 24ωρες απεργίες σε όλες τις κατηγορίες πλοίων στις 20 και στις 31 του Μάη.

Οι ναυτεργάτες αγωνίζονται ταυτόχρονα ενάντια στο νομοσχέδιο - έκτρωμα για το Ασφαλιστικό, που ανεβάζει και σε αυτούς τα όρια συνταξιοδότησης και ανατρέπει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, λεηλατώντας ταυτόχρονα το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του ΝΑΤ, που έχει οικοδομηθεί με τον ιδρώτα και το αίμα τους.

Βγαίνουν στους καταπέλτες και διεκδικούν ίση αμοιβή για ίση εργασία, πάταξη της «μαύρης» ανασφάλιστης εργασίας, συνδικαλιστική εκπροσώπηση, κοινωνικοασφαλιστική προστασία για όλους τους ναυτεργάτες. Συνθέσεις με βάση τις πραγματικές ανάγκες των πλοίων, πλήρη σταθερή εργασία, 7ωρο, 5ήμερο, 35ωρο, κατώτερο μισθό 1.400 ευρώ, κατώτερη σύνταξη και επίδομα ανεργίας 1.120 ευρώ, συντάξεις στο 80% επί του συνολικού ποσού που γίνονται οι κρατήσεις, κατάργηση των νόμων που απαλλάσσουν τους εφοπλιστές από τις ασφαλιστικές τους εισφορές στο ΝΑΤ και άμεση είσπραξη όλων όσα οφείλουν οι εφοπλιστές στο Ταμείο, κ.ά.

ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, με ανακοίνωσή τους προς τους ναυτεργάτες υπογραμμίζουν πως «είναι ώρα ευθύνης για όλους μας» και ήδη προγραμματίζουν εξορμήσεις στα καράβια.

Συκοφαντεί η κυβέρνηση

Στο μεταξύ, μαζικά συμμετείχαν χτες στην πρώτη μέρα της 48ωρης απεργίας τους τα πληρώματα των ρυμουλκών και ναυαγοσωστικών που κήρυξε η Ενωσή τους (ΠΕΠΡΝ), διεκδικώντας την υπογραφή ικανοποιητικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Με αφορμή αυτή την απεργία και την καθυστέρηση με την οποία έδεσε στο λιμάνι της Ρόδου το κρουαζιερόπλοιο «Ζενίθ», η κυβέρνηση συνέχισε και χτες, μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου, τη συκοφάντηση των εργατικών αγώνων. Η κρίση «που δημιουργήθηκε και οξύνθηκε τις τελευταίες ημέρες και με τα γνωστά επεισόδια που στιγμάτισαν την Ελλάδα διεθνώς ήταν καθοριστική» για την ακύρωση κρατήσεων, ισχυρίστηκε ο Γ. Πεταλωτής, αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις των ναυτεργατών. Και συμπλήρωσε: «Προσπαθούμε, με κάθε τρόπο, να διαμηνύσουμε στο εξωτερικό ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα ασφαλής, ότι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτε».

Σύμφωνα, τέλος, με καταγγελία των ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ προς το υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και το Λιμεναρχείο Καβάλας, ο πλοίαρχος του επιβατηγού οχηματαγωγού «Αγιος Ραφαήλ», κατ' εντολή της πλοιοκτήτριας εταιρείας, με εκβιαστικές μεθοδεύσεις εκτέλεσε δρομολόγιο κατά τη διάρκεια της πανελλαδικής απεργίας στις 5 του Μάη, χωρίς ενημέρωση και έγκριση απόπλου από το λιμεναρχείο, για υποτιθέμενο έκτακτο περιστατικό από το Κέντρο Υγείας της Θάσου, το οποίο δεν έχει καταχωρηθεί στο Κέντρο Υγείας.

_____________________________

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ

http://www2.rizospastis.gr/wwwengine/story.do?id=5649237


ΕΡΓΑΤΙΚΟ «ΑΤΥΧΗΜΑ» ΧΤΕΣ ΣΤΟΝ ΣΕΜΠΟ: «Καρμανιόλα» για τους εργάτες το λιμάνι


ΕΡΓΑΤΙΚΟ «ΑΤΥΧΗΜΑ» ΧΤΕΣ ΣΤΟΝ ΣΕΜΠΟ

«Καρμανιόλα» για τους εργάτες το λιμάνι που έδωσαν στα μονοπώλια

Μπατάρισε μηχάνημα, ύψους 11 μέτρων. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται δύο χειριστές.

«Ολα δείχνουν ότι αυτή είναι η αρχή», λένε οι εργάτες

Παραλίγο εργατική τραγωδία χτες το απόγευμα στην προβλήτα ΙΙ στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) στο Ικόνιο! Στην προβλήτα, δηλαδή, που λυμαίνεται πλέον η κινεζική πολυεθνική COSCO και όπως αποδείχθηκε χτες ήδη έχει αναλάβει «δράση» για να μετατρέψει το χώρο σε «καρμανιόλα» για τους εργάτες, στο όνομα της κερδοφορίας της. Συγκεκριμένα, δύο νεοπροσληφθέντες χειριστές, οι Ιωάννης Δανιήλ και Νικόλαος Κουβάτσος, προσπαθούσαν να ...αυτοεκπαιδευτούν σε τεράστιο ανυψωτικό μηχάνημα ύψους 11 μέτρων. Το μηχάνημα ξέφυγε από τον έλεγχό τους, μπατάρισε και έπεσε με δύναμη στο έδαφος μαζί με τους χειριστές. Οι δύο εργάτες μεταφέρθηκαν στο Τζάνειο Νοσοκομείο και νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ωστόσο από τους γιατρούς εκτιμάται ότι έχουν ξεφύγει τον κίνδυνο.

Το σοβαρό αυτό εργατικό «ατύχημα» είναι σαφής προειδοποίηση. Ολα τα στοιχεία βοούν ότι η ΣΕΠ (θυγατρική της COSCO) έχει βάλει σε δεύτερη μοίρα την προστασία της ζωής των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς για το κέρδος της.

Οι καταγγελίες των ίδιων των εργαζομένων, χτες στον «Ρ» που έσπευσε στο σημείο, σοκάρουν! Οι προσλήψεις χειριστών έχουν αρχίσει εδώ και περίπου τρεις μήνες. Η διοίκηση της ΣΕΠ, για να γλιτώσει μεροκάματα, θεωρεί ότι αυτοί που προσλήφθηκαν πριν τρεις μήνες και πέρασαν από μια ελάχιστη στοιχειώδη εκπαίδευση από τους «παλιούς» χειριστές του ΟΛΠ - οι οποίοι έχουν τεράστια εμπειρία - είναι έτοιμοι να γίνουν και εκπαιδευτές σε αυτά τα μηχανήματα - θηρία! Ετσι χτες ο πριν τρεις μήνες προσληφθείς προσπαθούσε να εκπαιδεύσει τον χειριστή που είχε προσληφθεί την προηγούμενη μέρα!

Τους χρονομετρούν για να είναι ανταγωνιστικοί!

Ομως, το πιο ανατριχιαστικό είναι ότι η ΣΕΠ προσπαθεί να τους κάνει ...«ανταγωνιστικούς». Στη διάρκεια της εκπαίδευσης, αυτοί οι χειριστές, οι εντελώς άπειροι ακόμα γι' αυτήν τη δουλειά, χρονομετρούνται! Δηλαδή, τους αναγκάζουν να οδηγούν με μεγάλη ταχύτητα τα μηχανήματα και να κάνουν γρήγορα κινήσεις (μία «κίνηση» του μηχανήματος νοείται η ανύψωση του κοντέινερ από το έδαφος ή το καράβι και η μεταφορά του στον αποθηκευτικό χώρο).

«Οχι μόνο το ξέραμε ότι κάποια στιγμή αυτό θα γινόταν. Αλλά όλα δείχνουν ότι είμαστε στην αρχή», ανέφερε ένας από τους χειριστές του ΟΛΠ για τον τρόπο εκπαίδευσης και συνέχισε: «Από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ότι είναι έγκλημα αυτό που γίνεται»! Ενας άλλος χειριστής σημείωσε ότι «τους αναγκάζουν να αναπτύσσουν ταχύτητα επειδή εμείς του ΟΛΠ κάνουμε 100 κινήσεις στη βάρδια και οι χειριστές της ΣΕΠ 80 (σ.σ. δηλαδή μεταφέρουν λιγότερα κοντέινερς στη βάρδια). Λες και δεν ξέρουν ότι εμείς έχουμε χρόνια σε αυτή τη δουλειά».

Η άγρια εκμετάλλευση που έχει επιβάλει η ΣΕΠ, χωρίς κανένα μέτρο προστασίας, δεν αφορά μόνο τους χειριστές. Αλλά και τους λιμενεργάτες. Η λιμενεργασία έχει παραδοθεί από την ΣΕΠ σε 10 εργολάβους, με «εντολή» να μην προσλαμβάνουν πάνω από 20 άτομα για να μη δημιουργηθεί στο χώρο σωματείο. Οι εργολάβοι υποχρεώνουν τους εργάτες που προσλαμβάνουν να υπογράφουν «υπεύθυνη δήλωση» ότι δε συνδικαλίζονται! Βεβαίως, οι λιμενεργάτες των εργολάβων δεν έχουν σταθερή, μόνιμη εργασία με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Αντίθετα, αν έρθει καράβι και δουλέψουν μία ή δύο μέρες τη βδομάδα, θα πληρωθούν βδομαδιάτικο γι' αυτές τις δύο μέρες. «Το λιμάνι γυρίζει στη 10ετία του 1970, τότε που μαζεύονταν έξω από τις πύλες και τους κοιτούσαν στα δόντια για ένα μεροκάματο»!

Ηταν προδιαγεγραμμένο

Με ανακοίνωσή τους, οι αγωνιστικές παρατάξεις «Δημοσιοϋπαλληλική Ενότητα Υπαλλήλων ΟΛΠ» και «Δημοκρατική Ενότητα Λιμενεργατών» καταγγέλλουν ότι το εργατικό «ατύχημα» ήταν προδιαγεγραμμένο και απλά ήταν θέμα χρόνου πότε θα συμβεί. «Η ιδιωτικοποίηση του ΣΕΜΠΟ - σημειώνουν - και η εντατικοποίηση της δουλειάς για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας» έφερε «τα πρώτα οδυνηρά αποτελέσματα για τους εργαζόμενους». Τονίζει ότι «για το "ατύχημα" ευθύνες έχουν όλες οι κυβερνήσεις που δρομολόγησαν την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού, αλλά και οι συνδικαλιστικές πλειοψηφίες στην ΟΜΥΛΕ και στην Ενωση Λιμενεργατών, που συνυπέγραψαν, στήριξαν και εξακολουθούν να στηρίζουν αυτήν την πολιτική. Την ίδια αυτή ώρα συζητούν και συμφωνούν με την διοίκηση του ΟΛΠ για μείωση και έκπτωση των εργασιακών σχέσεων μέσα στο λιμάνι. Είναι χαρακτηριστικό ότι λίγη ώρα μετά το ατύχημα με ευθύνη των συνδικαλιστικών πλειοψηφιών οι εργαζόμενοι στο ΣΕΜΠΟ συνέχισαν να δουλεύουν σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τις θέσεις και τις προτάσεις των δυνάμεων του ΠΑΜΕ στο λιμάνι για λιμάνια 100% αποκλειστικά δημόσια στην υπηρεσία του λαού».

__________________________

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ

http://www2.rizospastis.gr/wwwengine/story.do?id=5648929

____________________________________________________

ΣΧΟΛΙΟ:

Λιμάνι δεν είναι μόνο ο ντόκος που πιάνουν τα κρουαζερόπλοια. Λιμάνι είναι και οι προβλήτες των εμπορικών καραβιών. Και τα ατυχήματα των εργαζομένων στο λιμάνι είναι πολύ πιο σοβαρό ζήτημα από την ταλαιπωρία των επιβατών σε μέρες απεργίας. Έστω και αν τα ΜΜΕ έχουν άλλα μέτρα και σταθμά...

ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΤΑΖ ΣΤΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ !


ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΤΑΖ

ΣΤΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ !

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ που άπτονται του ΚΑΜΠΟΤΑΖ

Πειραιάς 12 Μαΐου 2010

Προς την
Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
κα Λούκα Κατσέλη
Κοινοποίηση: Επιτροπή Θαλάσσιου Τουρισμού ΥΠΟΙΑΝ

ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Επιτροπή, η οποία συστήθηκε με την αρ. πρωτ. 53/23.04.2010 Απόφαση της Υπουργού ΥΠΟΙΑΝ, αφού διαβουλεύθηκε με Φορείς της Ναυτιλίας, της Ναυτεργασίας και του Τουρισμού (συνημμένο Ι), υποβάλλει το ακόλουθο πόρισμά της.

Α. Διαπιστώσεις


1. Βάσει των διατάξεων του αριθ. 3577/92 Κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 1992 “εφαρμογή της αρχής ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές στο εσωτερικό των κρατών μελών (θαλάσσιες ενδομεταφορές καμποτάζ) (L.364/7.12.1992), του Π.Δ. 344/2003 και του άρθρου 165 του ΚΔΝΔ δεν υφίσταται καμποτάζ για πλοία με κοινοτική σημαία.

2. Καμποτάζ για πλοία τρίτων χωρών εφαρμόζεται μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών χώρων μόνο από την Ελλάδα. Παρά το επί δεκαετίες προστατευτικό καθεστώς για τα υπό ελληνική σημαία κρουαζιερόπλοια, ελληνικός στόλος στην ουσία σήμερα στον χώρο της κρουαζιέρας δεν υφίσταται. Ακόμα και τα κίνητρα υπέρ των υπό ελληνική σημαία πλοίων, του άρθρου 24 του Ν. 3469/04.11.2005 (ΦΕΚ 273/2005) δεν εφαρμόσθηκαν, έχοντας σήμερα προκαλέσει σοβαρό νομικό και οικονομικό θέμα μεταξύ του ΝΑΤ και των εταιριών. Οι εγκριτικές πράξεις για τον προσδιορισμό της οργανικής σύνθεσης των ελλήνων ναυτικών των πλοίων αυτών απέχουν με τη σύμφωνη γνώμη των οικείων ναυτεργατικών ενώσεων εκείνων του Π.Δ. 177/1974.

3. Όλοι οι φορείς της τουριστικής και ναυτιλιακής βιομηχανίας με τους οποίους η Επιτροπή διαβουλεύθηκε, συντάχθηκαν με διαφορετικά επιχειρήματα και εκτιμήσεις, υπέρ της άμεσης άρσης του καμποτάζ. Η Επιτροπή δεν είχε λόγω χρονικού περιορισμού τη δυνατότητα να ελέγξει τα κατατεθέντα σ΄ αυτήν οικονομικά στοιχεία, τα οποία πάντως από όλους έστω και με αποκλίσεις, θεωρούνται σημαντικά. Βάσει της μελέτης του ΝΕΕ, αυτά εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 1,1 δις ευρώ ετησίως. Αντιθέτως οι εκπρόσωποι της ναυτεργασίας (ΠΝΟ) εξέφρασαν διαφορετική άποψη.

4. Η Επιτροπή, αφού κατέγραψε τα δεδομένα βάσει των κατευθύνσεων της Κυβέρνησης, συζήτησε κατά τις διαβουλεύσεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις άρσης του καμποτάζ, έτσι ώστε και ο τουρισμός να ενδυναμωθεί και οι απασχολούμενοι στη ναυτιλία να μην υποστούν σοβαρές συνέπειες, όπως κατά την άποψή τους ισχυρίζονται.

5. Η Επιτροπή κατέγραψε επίσης τα ακόλουθα δεδομένα:

5.1 Το 83% της παγκόσμιας κρουαζιέρας ελέγχεται σήμερα από 5 μεγάλες αλυσίδες εταιριών παροχής υπηρεσιών στο χώρο της κρουαζιέρας. Σε όλες σχεδόν, ένα σημαντικό μέρος του στόλου τους είναι νηολογημένο υπό σημαίες μη κοινοτικών χωρών.

5.2 Σύμφωνα με όλες τις ειδικές προβλέψεις τα επόμενα δύο χρόνια η κρουαζιέρα με προορισμό τη Μεσόγειο, θα αποτελέσει παγκοσμίως την πρώτη επιλογή, ξεπερνώντας την επί μισό αιώνα κυριαρχία της κρουαζιέρας προορισμού Καραϊβικής.

5.3 Στο βιβλίο παραγγελιών πλοίων 2010-2012 καταγράφεται η ναυπήγηση 26 νέων κρουαζιερόπλοιων μεγάλου μεγέθους, τα οποία αναμένεται να εξυπηρετήσουν κυρίως την κρουαζιέρα προορισμού της Μεσογείου.

5.4 Η σύγχρονη κρουαζιέρα καλύπτει χιλιάδες θέσεις εργασίας στην ξηρά (γραφεία) και στα πλοία.

5.5 Το ξενοδοχειακό προσωπικό γενικών καθηκόντων επί των κρουαζιεροπλοίων, έχει πλέον ποικίλες ειδικεύσεις, οι οποίες περισσότερο προσιδιάζουν στο ξενοδοχειακό προσωπικό ξηράς.

Το ξενοδοχειακό προσωπικό αποτελεί το 70% του συνολικού προσωπικού ενός κρουαζιερόπλοιου.

5.6 Στο ναυτιλιακό χώρο δεν υπήρξε ποτέ ενιαίος οργανισμός για την εκπαίδευση, επιμόρφωση, αντιμετώπιση της ανεργίας και προνοιακών θεμάτων, όπως συμβαίνει με τα επαγγέλματα της ξηράς. Ένας οργανισμός, ο οποίος μεταξύ άλλων θα προωθεί στις μεγάλες εταιρίες εξειδικευμένο ναυτικό προσωπικό, θα ήταν εξαιρετικά σημαντικό γεγονός για τη ναυτεργασία και τα μακροχρόνια συμφέροντα της ναυτιλίας.

5.7 Το σύστημα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένων στα κρουαζιερόπλοια, το οποίο καθιερώθηκε το 2005 και ουδέποτε εφαρμόσθηκε, είναι ανάγκη να αναδιαμορφωθεί συνεχιζόμενο, καθιστώντας οικονομικά πιο ανταγωνιστικό τον Έλληνα ναυτικό.

5.8 Τα προβλεφθέντα από το 2003 συστήματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης ναυτικών, ξενοδοχειακού προσωπικού ουδέποτε επίσης εφαρμόσθηκαν. Διαπιστώνεται σοβαρό έλλειμμα, ιδιαίτερα στο ξενοδοχειακό προσωπικό, του οποίου προοπτικά οι δεξιότητες απαξιώνονται.

5.9 Δεν υπάρχει ειδικό καθεστώς κινήτρων για πλοία ηλικίας μέχρι 20 ετών, όπως συμβαίνει σε άλλα νηολόγια.

5.10 Πλην του Πειραιά, απαιτείται άμεσος εκσυγχρονισμός υποδομών και στα υπόλοιπα σημαντικά τουριστικά λιμάνια της χώρας. Απαιτείται αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στα λιμάνια.

5.11 Η επικράτηση της ελληνικής ναυτιλίας οφείλεται κυρίως στη ναυτική παράδοση και τη δυνατότητα εξεύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού (ναυτικών), το οποίο ιστορικά κατέχει θετική φήμη στην παγκόσμια ναυτιλία.

5.12 Ο κλάδος της κρουαζιέρας αναπτύσσεται ταχύτερα από τον κλάδο του γενικού τουρισμού, ιδιαίτερα δε η ευρωπαϊκή κρουαζιέρα, της οποίας ο ετήσιος ρυθμός τα τελευταία χρόνια αγγίζει το 12%.

5.13 Μεταξύ των Μεσογειακών χωρών η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη θέση σε επισκεψιμότητα.

5.14 Στην Ελλάδα λόγω του καμποτάζ το 2008 αποεπιβιβάσθηκε μόνο το 6,5% των επιβατών κρουαζιέρας, ενώ στην Ιταλία το 40%.

5.15 Από το σύνολο των άμεσων δαπανών κρουαζιέρας (2008) η Ιταλία εισέπραξε το 30,4% ενώ η Ελλάδα μόνο 3,3%.

5.16 Για τα προσεχή χρόνια θα πρέπει να αναμένεται αύξηση των επιβατών κρουαζιέρας, τόσο από τις αναδυόμενες αγορές της Ανατολικής Ευρώπης, όσο και από ορισμένες χώρες της Άπω Ανατολής.

5.17 Ανεξαρτήτως του τρόπου υπολογισμού πρέπει να θεωρηθεί ότι από το homeporting των κρουαζιεροπλοίων προκύπτουν οφέλη, τόσο για τα λιμάνια, όσο και για τις τοπικές οικονομίες.

5.18 Η αύξηση δραστηριότητας transit και homeporting δημιουργεί επενδύσεις σε υποδομές με συμμετοχή και των μεγάλων ομίλων κρουαζιέρας.

5.19 Το homeporting θα οδηγήσει σε επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και ανάπτυξη της χειμερινής κρουαζιέρας.

5.20 Από τη συμμετοχή και αύξηση των δρομολογίων κρουαζιέρας θα προκύψει σημαντική διαφημιστική προβολή της Ελλάδος με δαπάνες των εταιριών.

5.21 Για την άρση του καμποτάζ σε κρουαζιερόπλοια νηολογημένα σε μη κοινοτικές σημαίες, θα πρέπει να γίνει σαφές από την πολιτεία, ότι όλες οι αναγνωρισμένες συνθήκες ασφάλειας και εργασίας, τις οποίες έχει συνάψει η χώρα μας (Ε.Ε., ΙΜΟ, ΙLO κλπ) θα πρέπει να γίνονται σεβαστές από όλες τις εταιρίες, οι οποίες θα επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν ως homeporting ελληνικό λιμάνι.

5.22 Θα πρέπει να γίνει σαφές, ότι για λόγους προστασίας του πλοίου, των επιβατών και του πληρώματός του, προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και του φυσικού κάλλους των ελληνικών νησιών του Αρχιπελάγους θα πρέπει να εφαρμόζονται όλες οι διεθνείς συνθήκες και οι κανόνες του Paris MOU.

5.23 Οι πλοιοκτήτριες εταιρίες, εφόσον χρησιμοποιούν ως homeporting ελληνικό λιμάνι, θα πρέπει μεταξύ των μελών του πληρώματος των πλοίων και του προσωπικού των γραφείων τους να χρησιμοποιούν και Έλληνες ναυτικούς και υπαλλήλους, εφόσον διαθέτουν τα απαιτούμενα ανταγωνιστικά προσόντα.

5.24 Οι πλοιοκτήτριες εταιρίες, σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις του ΙΜΟ για την ασφάλεια επιβατών, πλοίου και πληρωμάτων θα πρέπει να επιδιώκουν την ομογενοποίηση του πληρώματος με αποφυγή ναυτολόγησης πολλές φορές ναυτικών από δεκάδες χώρες.

Β.- Προτάσεις

1. Η πλειοψηφία των φορέων, οι οποίοι συμμετείχαν στη διαβούλευση συμφωνούν με την άρση του καμποτάζ για κρουαζιερόπλοια, τα οποία φέρουν μη κοινοτικές σημαίες. Η άρση του καμποτάζ μπορεί να γίνει με Π.Δ. κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 165 ΚΔΝΔ (Ν.Δ. 187/1973), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Οι όροι υπό τους οποίους θα πρέπει να γίνει η άρση του καμποτάζ είναι οι ακόλουθοι:

2.1 Το πλοίο να εκτελεί πλόες διαρκείας μεγαλύτερης των 72 ωρών, προσεγγίζοντας τουλάχιστον εντός Ελλάδας 3 λιμάνια με ελάχιστη παραμονή στο καθένα 6 ωρών και τον ίδιο αφετήριο – τερματικό λιμένα.

2.2 Το πλήρωμά του θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο σε ασφαλιστικό φορέα επιλογής του εργαζομένου, αναλόγως της εθνικότητάς του, καθώς και σε διεθνή Ρ & Ι Clubs και Ασφαλιστικές Εταιρίες.

3. Για την προώθηση της απασχόλησης ελλήνων ναυτικών, την κάλυψη τυχόν συνθηκών ανεργίας και την κατοχύρωση των πιστοποιημένων προσόντων τους προτείνεται η άμεση ίδρυση Οργανισμού Απασχόλησης Εμπορικού Ναυτικού (ΟΑΕΝ), στον οποίο να συγχωνευθούν: (α) το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ), ΝΠΔΔ, (β) ο Ειδικός Λογαριασμός Εμπορικού Ναυτικού (ΕΛΟΕΝ), ΝΠΔΔ (γ) η Ποσειδών Α.Ε., εταιρία του δημοσίου. Στόχος του ΟΑΕΝ θα είναι η Κατάρτιση, Επιμόρφωση και Εκπαίδευση των ναυτικών (πλην αξιωματικών γέφυρας και μηχανής), η δωρεάν διαμεσολάβηση για εξεύρεση εργασίας ελλήνων ναυτικών σε πλοία και ναυτιλιακές εταιρίες, η παροχή οικογενειακών και προνοιακών επιδομάτων και η επιδότηση της ανεργίας κατά τα πρότυπα του ΟΑΕΔ. Στο νόμο ίδρυσης του ΟΑΕΝ θα καθορισθούν μαζί με τους λοιπούς πόρους και πόροι, οι οποίοι θα προέρχονται και από τη δραστηριότητα της κρουαζιέρας σε σχέση με το homeporting.

4. Νομική προσαρμογή του άρθρου 24 του Ν.3409/2005 (ΦΕΚ τ.Α. Φ.273/04.11.2005), ώστε οι προβλέψεις του να είναι ισχυρές για τα υπό ελληνική σημαία κρουαζιερόπλοια.

5. Διερεύνηση μέτρων για την αύξηση της απασχόλησης ελλήνων ναυτικών σε κρουαζιερόπλοια με κοινοτική και μη σημαία όπως π.χ. κάλυψη από τον υπό ίδρυση ΟΑΕΝ των ασφαλιστικών εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΝΑΤ ελλήνων ναυτικών, οι οποίοι ναυτολογούνται σε κρουαζιερόπλοια με κοινοτική και μη κοινοτική σημαία ανάλογα με τον αριθμό των απασχολουμένων ελλήνων ναυτικών σε αυτά.

Ο Πρόεδρος


Γιώργος Ανωμερίτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κικίλιας Ηλίας
Ζησιμόπουλος Άγγελος
Ροΐδης Γιώργος
Μπουμπόπουλος Γεώργιος
Χονδρονάσιος Αθανάσιος
Μαρούλης Αυγουστίνος
Βορλόου Αντώνης

___________________________________

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ BLOG ΠΕΙΡΑΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

http://peiratikoreportaz.blogspot.com/2010/05/blog-post_1683.html

______________________________________

ΣΧΟΛΙΟ

Τι είναι αυτό το καμποτάζ;

Είναι το δικαίωμα εκμετάλλευσης των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών από πλοία ελληνικής σημαίας και ελληνικής πλοιοκτησίας. Και επομένως η εφαρμογή σε αυτά τα πλοία των κανονισμών που ισχύουν στο κράτος μας για την εργασία στη θάλασσα. Πχ κανονισμοί για ύψος μισθού και για υποχρεωτική παρουσία σε συγκεκριμένο ποσοστό ελλήνων ναυτικών.

Αν το καμποτάζ καταργηθεί, πάνε περίπατο τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Χιλιάδες ναυτεργάτες θα μείνουν άνεργοι και όσοι θα καταφέρουν να προσληφθούν θα αμοίβονται με μισθούς πολύ χαμηλότερους από τους σημερινούς.

Έτσι στην εφημερίδα Ναυτεργατική δημοσιεύτηκε πρόσφατα (Απρίλης 2010) άρθρο με τίτλο

"Κίνδυνος - Θάνατος η άρση του Cabotage"

Τίτλος που οφείλεται σε χαρακτηρισμό για το όλο θέμα του καμποτάζ από τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ. Τα δύο αυτά σωματεία λέγουν πως η πλήρης άρση του καμποτάζ στα πλοία κρουαζιέρας στοχεύει στην ενίσχυση της κερδοφορίας του εφοπλιστικού κεφαλαίου και θα επιφέρει ανελέητο χτύπημα στο σύνολο των εργασιακών δικαιωμάτων των ναυτεργατών όλων των ειδικοτήτων.

Στην ανακοίνωσή τους η ΠΕΜΕΝ και ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ αναφέρονται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εξηγούν πως από τη δική της πολιτική ξεκινάν όλα αυτά τα προβλήματα στις πλάτες των εργαζομένων, με κυρίαρχο σύνθημα πως τα εργατικά δικαιώματα είναι βαρίδια στην ανταγωνιστικότητα. Όλα λοιπόν γίνονται για την περιλάλητη ανταγωνιστικότητα και την ίδια ώρα ο παράγοντας άνθρωπος μπαίνει σε δεύτερη μοίρα.

Στην Ναυτεργατική επίσης διαβάζουμε ότι εδώ και βδομάδες, συγκεκριμένα στις 21 Απριλίου 2010, ο πρωθυπουργός εξήγγειλε την άρση του cabotage. Άρα το πόρισμα της επιτροπής τώρα απλά εναρμονίζεται με τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες...

Τονίζει μάλιστα η Ναυτεργατική ότι ο πρωθυπουργός προκειμένου να χρυσώσει το χάπι των δυσμενών επιπτώσεων στους ναυτεργάτες από την άρση του cabotage, έκανε λόγο για επιδοτούμενες θέσεις εργασίας των ναυτεργατών. Γνωρίζουμε όμως όλοι πια ότι τα οικονομικά περιθώρια του κράτους μας είναι τέτοια που η επιδότηση θέσεων εργασίας θα είναι ανέφικτη.

Με το ίδιο πάντως επιχείρημα, γράφει η Ναυτεργατική, ο πρώην υπουργός Ναυτιλίας, κ. Κεφαλογιάννης (της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας) απάλλαξε τους εφοπλιστές κρουαζιέρας το 2006 από τις εισφορές τους προς το ΝΑΤ και το ίδιο έκανε το 2007 επιδοτώντας τις εισφορές την Ποντοπόρο Ναυτιλία.

Και παραθέτουμε αυτολεξεί από τη Ναυτεργατική τον επίλογο του άρθρου:

"Τότε το (συλλογικό όργανο των εφοπλιστών) Ναυτιλιακό Επιμελητήριο είχε προτείνει και έγινε δεκτό από τα 15 δις δολάρια που εισρέουν σαν ναυτιλιακό συνάλλαγμα να διατίθεται το 1,5 δις δολάρια για το ΝΑΤ και τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία και λογαριασμούς και να απαλλαγούν οι εφοπλιστές από τις εισφορές προς το ΝΑΤ και από τα κατώτερα πληρώματα.

Το αποτέλεσμα το ξέρουμε. Τα πληρώματα αφανίσθηκαν και το ΝΑΤ παραμένει ελλειμματικό και ακάλυπτο. Τα ίδια επιχειρήματα αναμασά σήμερα και ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ διαβάζοντας το σκονάκι των εφοπλιστών.

Επομένως οι ναυτεργάτες έχουν υποχρέωση να οργανώσουν, να κλιμακώσουν τους αγώνες τους, όμως η υπόθεση δεν αφορά μόνο αυτούς. Είναι μία ακόμα σκληρή αναμέτρηση με τα μονοπώλια και τους πολιτικούς τους εκπροσώπους που αφορά συνολικά την εργατική τάξη και τις λαϊκές δυνάμεις και αναδεικνύει το μεγάλο της καθήκον. Τη διεκδίκηση και κατάκτηση της λαϊκής εξουσίας, οικονομίας, για ναυτιλία ενταγμένη στον κρατικό - κοινωνικό τομέα μεταφορών, που θα αφορά αποκλειστικά και μόνο τη λαϊκή ευημερία."

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ


ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ, ΓΡΑΦΕΤΕ, ΕΝΙΣΧΥΕΤΕ ΤΗ «Ν»

Συνάδελφοι Ναυτεργάτες

Στα 36 χρόνια έκδοσής της η «Ν» στάθηκε αταλάντευτα στο πλευρό των ναυτεργατών, στήριξε τους αγώνες τους, πρόβαλε τις διεκδικήσεις του ταξικού ναυτεργατικού κινήματος.

Στα πλαίσια των προσπαθειών μας για την καλύτερη οργάνωση, την ποιότητα της ενημέρωσης, της διακίνησης χρειαζόμαστε την βοήθεια και την συνεργασία όλων των ναυτεργατών και ιδιαίτερα των συνδρομητών μας, που τους θεωρούμε εν δυνάμει συνεργάτες μας.

Επίσης θα θέλαμε την άποψή σου για το περιεχόμενο και την μορφή, για την ποιότητα της ενημέρωσης και της αισθητικής εμφάνισης της εφημερίδας μας και σε βεβαιώνουμε ότι θα τη λάβουμε υπ’ όψη μας και θα τη συνεκτιμήσουμε.

Η «Ν», που γράφεται και τυπώνεται από τα χέρια και τον ιδρώτα των ναυτεργατών, δεν έχει άλλους πόρους εκτός από το υστέρημα των ναυτεργατών.

Γίνετε τώρα συνδρομητές

ενισχύστε και οικονομικά τη δική σας εφημερίδα.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

η Συντακτική Επιτροπή της «Ν»

____________________________________

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗ

http://www.pemen.gr/efhmerida%20nsk/2010/Mαρτιος%202010.pdf
Στην τραπεζαρία του πληρώματος παρέα με τη Ναυτεργατική!

Πίνουμε στην υγειά της!

ΓΡΑΦΕΙΑ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΣ

Κολοκοτρώνη 99 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ (18535) (τρίτος όροφος)

Τηλέφωνο 210 4117578 - fax 210 4137271

e-mail naftergatiki@gmail.com


Στον αέρα και το ασφαλιστικό των ναυτεργατών

Αναδημοσίευση από το σημερινό Ριζοσπάστη:

http://www1.rizospastis.gr/wwwengine/story.do?id=5644602


Χαρακτηριστική η περίπτωση των ναυτεργατών

Στον αέρα τινάζει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα και των ναυτεργατών. Από το μνημόνιο που «έκλεισε» με την Ευρωπαϊκή Ενωση και το ΔΝΤ, που έχει γίνει ήδη νόμος του κράτους, αλλά και με το νομοσχέδιο για το Ασφαλιστικό που ήδη πέρασε από το Υπουργικό Συμβούλιο και οδεύει προς ψήφιση στη Βουλή, καταδικάζει τους ναυτεργάτες να φτύνουν αίμα μέσα στα καράβια των εφοπλιστών, από 5 ως 10 χρόνια παραπάνω για να εξασφαλίσουν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, τους ανατρέπει την κατάκτηση για την καταβολή σύνταξης «ανεξαρτήτου ηλικίας» αν η πρόσθεση θαλάσσια υπηρεσία συν φυσική ηλικία είχαν αποτέλεσμα τον αριθμό 70 και τους πετσοκόβει δραστικά τις συντάξεις.

Πιο συγκεκριμένα με το νόμο 792/1976 οι ναυτεργάτες θεμελίωναν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με 20 χρόνια συνθετική θαλάσσια (πραγματική θαλάσσια υπηρεσία συν την άδεια) και 50 χρόνια φυσική ηλικία (η πρόσθεση των δύο αριθμών δίνουν το αποτέλεσμα 70).

Επίσης συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελίωναν και με λιγότερη φυσική ηλικία, καθώς σε όλα τα συναλλαγματοφόρα πλοία, αλλά και στα δεξαμενόπλοια που εκτελούν εσωτερικούς θαλάσσιους πλόες, υπάρχει ειδικός συντελεστής με τον οποίο προσαυξάνεται η συνθετική θαλάσσια υπηρεσία που σημαίνει ότι οι ναυτεργάτες θεμελίωναν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με φυσική ηλικία μικρότερη των 50 ετών, ή με λιγότερη από 20 χρόνια συνθετική θαλάσσια υπηρεσία.

Με τις προϋποθέσεις αυτές ο κύριος όγκος των ναυτεργατών μέχρι τώρα «έβγαινε στη σύνταξη» στα 50 με 55 χρόνια φυσική ηλικία. Τώρα με δεδομένο ότι έχει γίνει ήδη νόμος του κράτους ότι από το 2011 το ελάχιστο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για όλους ανεξαιρέτως θα είναι το 60ό έτος, σημαίνει ότι ανατρέπεται ο νόμος 792 και αυξάνεται το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των ναυτεργατών από 5 ως 10 χρόνια!

Επιπλέον σύμφωνα με το εκτρωματικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης για το Ασφαλιστικό, στο άρθρο 27 το οποίο αφορά την «Ενοποίηση Ασφαλιστικών Φορέων» αναφέρεται ότι στους κλάδους κύριας ασφάλισης που ενοποιούνται συμπεριλαμβάνεται και το ΝΑΤ. Δηλαδή και για τους ναυτεργάτες ισχύει ό,τι και για τους εργαζόμενους της στεριάς. Μειώνονται δραματικά οι συντάξεις, αυξάνονται παραπέρα τα όρια ηλικίας, αυξάνονται οι εισφορές, καταργείται κάθε εγγύηση του κράτους για τις συντάξεις και πάει λέγοντας.

ΔΩΣΤΕ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ!

ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΑΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝ:


ΤΕΡΜΑ ΠΙΑ ΣΤΟΝ ΕΜΠΑΙΓΜΟ!

ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΩΡΑ!


ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΑΕΝ

Οικολογικό Περισκόπιο

10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010: ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗΟ ΟΡΚΟΣ


ΕΜΕΙΣ ΤΟΝ ΚΡΑΤΗΣΑΜΕ...


ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΤΟΝ ΖΗΤΗΣΑΝ;


Στα μάτια σας, μας είπαν, βλέπουμε το μέλλον της Ναυτιλίας. (Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, κ. Φικιώρης)

Μα το δικό μας μέλλον αποδείχτηκε κόλαση.

Τώρα τα ίδια τάζουν στα νέα κορίτσια για να τα πείσουν να πάνε στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Αυτές δε θα χρειαστεί να περιμένουν για να ανακαλύψουν την ίδια κόλαση της ανεργίας. Από το πρώτο εξάμηνο σπουδών, αναζητώντας καράβι για πρακτική άσκηση, βρίσκονται αντιμέτωπες με τις κλειστές πόρτες των εταιρειών. Δεκάδες νέες καπετάνισσες κινδυνεύουν να χάσουν το επόμενο εξάμηνο της σχολής γιατί ο Ιούλιος μπήκε και καράβι δε βρήκαν. Πολλές ακόμη αναγκάστηκαν ήδη να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους για τον ίδιο λόγο. Μα κανενός υπευθύνου δεν ιδρώνει το αυτί.

Αντίθετα μας ζητούν να σκεφτούμε το κρουαζιερόπλοιο Ζενίθ και τα διαφυγόντα κέρδη για τον τουρισμό. Την ώρα που οι ναυτεργάτες, γυναίκες και άντρες, βρίσκονται στο απόλυτο ναδίρ. Και απαιτούν να μην απεργούμε, να μην αγωνιζόμαστε για το δίκιο μας. Είμαστε υποχρεωμένες να μην υπακούσουμε. Το δις εξαμαρτείν δεν αρμόζει ούτε στις γυναίκες. Και ειδικά σε καπετάνισσες.

Ορκιστήκαμε για καπετάνισσες. Όχι για νέες Ιφιγένειες. Και αυτόν τον όρκο θα τιμήσουμε. Καπετάνισσες στη θάλασσα και καπετάνισσες στη ζωή. Με το κεφάλι ψηλά απαιτούμε να τηρηθούν οι υποσχέσεις που μας δόθηκαν. Και να ληφθούν μέτρα ώστε να μη σβήσει ο θεσμός τριάντα χρόνων. Το μέλλον της ναυτιλίας ανήκει και σε μας. Όχι γιατί μας το έταξε ένας υπουργός μα γιατί έχουμε κι εμείς προσφέρει τον ιδρώτα μας για την ελληνική ναυτιλία.

Τώρα όμως με την άρση του καμποτάζ και τον αφανισμό των ελλήνων ναυτεργατών που θα σημάνει, το ΝΑΤ κινδυνεύει να χρεωκοπήσει. Πώς θα πληρωθούν οι συντάξεις σε όσους ναυτεργάτες τόσα χρόνια έδιναν τις εισφορές τους;

Γι' αυτό στον αγώνα κατά της άρσης του καμποτάζ είμαστε όλοι ενωμένοι. Άντρες και γυναίκες. Παλιές και νέες καπετάνισσες. Και είναι ο αγώνας αυτός αγώνας επιβίωσης.

Μη μας ζητάτε λοιπόν να σκεφτούμε το Ζενίθ. Γιατί αυτός που βρίσκεται στο ναδίρ δεν έχει πια τίποτε άλλο να χάσει αν αγωνιστεί. Εκτός από τις αλυσίδες του.

Βίρα λοιπόν τις άγκυρες! Κι ας σπάσουν και οι καδένες. Για το μέλλον που ονειρευτήκαμε και δικαιούμαστε μετά από τριάντα χρόνια να ζήσουμε. Την καταξίωση του θεσμού της ελληνίδας καπετάνισσας.

Έτσι τιμούμε εμείς την επέτειο των τριάντα χρόνων από την αποφοίτηση. Με αγώνες!

Εκεί, στον Πειραιά, στο λιμάνι. Που η ακηδία όλων μας ξεμπάρκαρε.

Είναι η ώρα να μας ξαναβρούν μπροστά τους. Και η ώρα να σταματήσουν να ξεγελάν κι άλλες αθώες κοπέλες με κούφιες υποσχέσεις. Η ώρα να βγει ο θεσμός από την κόλαση.

Τριάντα χρόνια μετά ξέρουμε καλά γιατί μας άνοιξαν την πόρτα της ναυτιλίας. Χωρίς καν να το ζητήσουμε εμείς. Τώρα νομίζουν πως έχουν το δικαίωμα να την ξανακλείσουν. Ωραία λοιπόν. Στις δικές τους κλειστές πόρτες απαντάμε με κλειστά λιμάνια. Δίκαιο δεν είναι;

Ή όλοι μαζί στο ζενίθ ή όλοι μαζί στο ναδίρ. Δεν μπορεί η μεν ελληνόκτητη ναυτιλία να είναι πρώτη στον κόσμο και να ανθοφορεί και οι έλληνες ναυτεργάτες να πετιούνται στον καιάδα. 85.000 έλληνες ναυτικοί το 1980, λιγότεροι από 20.000 σήμερα. Μιλάνε οι αριθμοί. Κόντρα στους αριθμούς για τα διαφυγόντα κέρδη από το Ζενίθ και το κάθε Ζενίθ. Και στο κάτω κάτω ΠΑΝΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ.

Απαιτούμε λοιπόν από την Πολιτεία να θέσει στο ζενίθ της τον άνθρωπο. Ζητάμε να πάρει πίσω την άρση του καμποτάζ και να θεσμοθετήσει μέτρα στήριξης τόσο των ελλήνων ναυτεργατών όσο και της γυναίκας ναυτεργάτριας.

Ζητάμε πολλά; Όχι! Ζητάμε μόνο να τιμήσουν τα τριάντα χρόνια που χωρίς καμία στήριξη καταφέραμε να κρατήσουμε ζωντανό το θεσμό της ελληνίδας καπετάνισσας. Και που παρά τις αντιξοότητες έχουμε σήμερα να καμαρώνουμε αρκετές συναδέλφισσες σε βαθμό υποπλοιάρχου αλλά και πρώτου πλοιάρχου.

Αποδείξαμε πως μπορούμε να σταθούμε ισάξια με τους άντρες συναδέλφους στις γέφυρες των πλοίων. Και δεν ανεχόμαστε άλλο πια ούτε διακρίσεις εξαιτίας του φύλου μας ούτε και άλλη εκμετάλλευση των γυναικών ναυτικών με στόχο να χτυπηθεί συνολικά το ναυτεργατικό κίνημα. Σας είπαμε, ξέρουμε γιατί μας ανοίξατε την πόρτα. Δε μας κάνατε χάρη.

Μας βάλατε στα καράβια για τον ίδιο λόγο που τώρα βάζετε τους αλλοδαπούς. Χωρίς να νοιάζεστε αν θα τα καταφέρουμε επαγγελματικά. Μας θέλατε το πολύ πολύ για ανθυποπλοιάρχους. Δεν περιμένατε πως θα καταφέρουμε κάτι καλύτερο. Επιδιώκατε να δημιουργήσετε ζευγάρια ναυτικών. Να μένουμε περισσότερο στο πλοίο, να δεχόμαστε μικρότερους μισθούς για να μας ναυτολογήσετε μαζί. Κι όταν τα σχέδιά σας βγήκαν όλα πλάνα, βιαστήκατε να μας κλείσετε την πόρτα. Προτιμώντας τους αλλοδαπούς.

Ε, σας λέμε ότι και αυτό το σχέδιο πλάνη θα βγει. Θα φροντίσουν οι ναυτεργάτες γι' αυτό. Κι εμείς θα σταθούμε δίπλα τους. Δίπλα στο ταξικό ναυτεργατικό κίνημα. Γιατί αυτό και μόνο μας στήριξε αταλάντευτα τριάντα τόσα χρόνια. Αν μη τι άλλο χρωστάμε τώρα να ανταποδώσουμε.

Γιατί αχάριστες οι ελληνίδες καπετάνισσες δεν είναι. Και το ξέρετε. Όπως αγαπήσαμε τα καράβια σας όταν μας δώσατε την ευκαιρία να εργαστούμε , και υπερβάλαμε εαυτούς για να σταθούμε αντάξιες, ίδια τώρα τιμούμε τα τριάντα χρόνια της παρουσίας μας υποστηρίζοντας ολόψυχα τον αγώνα των ναυτεργατών.

Στο κάτω κάτω δε μας αφήσατε άλλο δρόμο. Ο αγώνας των ναυτεργατών είναι η μόνη μας ελπίδα να μη σβήσει ο κλάδος μας. Και να μην πάνε στράφι τριάντα χρόνια προσπάθειας και θυσίας.